مقاله


کد مقاله : 13990411238072

عنوان مقاله : برآورد ارزش اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب شهرستان بهبهان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

نشریه شماره : 61 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 309

فایل های مقاله : 433 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ایمان دانائی فر idf_65@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

منطقه تنگ ‏تکاب زيباترين و بزرگترين تنگ موجود در رشته شمالی شهرستان بهبهان (استان خوزستان) و در بین سلسله کوه‏های زاگرس است که دارای جاذبه‏هاي زياد، از مناطق توريستي و طبیعت گردی مهم كشور مي‏باشد. لذا، مطالعه‏ي ارزش اکوتوریستی آن مي‏تواند در پيش‏بيني نيازها و رفع كمبودها و توسعه‏ي گردشگري در منطقه مؤثر باشد. هدف از اين پژوهش برآورد ارزش اکوتوریستی منطقه تنگ‏تکاب با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط است. داده‏هاي مورد نياز از راه تكميل پرسشنامه و مصاحبه‏ي حضوري با 230 بازديدكننده از منطقه تنگ ‏تکاب جمع‏آوري شد. بدین منظور، از مدل اقتصاد سنجی لوجیت استفاده و بر پایه روش حداکثر درست نمایی، شاخص‏های این مدل برآورد و ارزیابی شده‏اند. نتايج نشان داد كه، متغيرهاي درآمد، تحصيلات، اندازه خانوار، دفعات بازدید از منطقه و قيمت پيشنهادي اثر معني‏داري روي احتمال تمايل به پرداخت افراد دارند. ميانگين تمايل به پرداخت افراد 3/22725 ريال و ارزش اکوتوریستی سالانه‏ي منطقه 31/3 میلیارد ريال برآورد گرديد. تمایل افراد بازدیدکنندگان برای پرداخت ورودیه برای ارزش اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب، اعتماد به صرف پول برای حمایت از منطقه تنگ تکاب، علاقه به حمایت و حفاظت از حیات وحش و حمایت مالی مردم از حیات وحش و محیط زیست است.