مقاله


کد مقاله : 13990730250311

عنوان مقاله : برنامه ریزی راهبردی گردشگری استان سمنان با استفاده از تکنیک META SWOT

نشریه شماره : 62 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 262

فایل های مقاله : 1/48 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید کامیابی S.kamyabi@semnanauiau.ac.ir - -

چکیده مقاله

امروزه از صنعت گردشگری به عنوان صادرات نامريي و صنعت بدون دود یاد می شود، که نقش مهمی در توسعه اقتصادی جوامع انسانی را دارد. همچنين صنعت جهانگردي جداي از كسب درآمد ارزي و ايجاد فرصتهاي شغلي مي تواند موجب تحولاتي براي توسعه ساير بخش ها نظير كشاورزي ، صنعت و تأمين زير ساخت ها گردد.این پژوهش با هدف توسعه گردشگری در استان سمنان با استفاده از مدل برنامه ریزی راهبردی، استراتژیک متا سوات انجام شده است. و از آنجا كه محور اصلي توسعه استان سمنان در سند بالادستي، گردشگري تعريف شده، بسيار اهميت و ضرورت دارد. روش این پژوهش توصیفی –تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. روش جمع آوری داده اسنادی، پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن شامل 25 نفر از کارشناسان و صاحب نظران حوزه گردشگری می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل متا سوات استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین عامل در سطح کلان برای توسعه گردشگری استان سمنان جذب گردشگر خارجي می باشد و مهم ترین راهبرد برای توسعه صنعت گردشگری در استان سمنان در رقابت با رقبای منطقه ای خود، تبديل معبر به مقصد و همچنین تقويت نهادهاي زنجيره اکوتوریسم و همسو نمودن دستگاهاي اجرايي و مشارکت مردم در اين زمينه می باشد از جمله عوامل تاثیر گذار دیگر تقویت و توسعه زیر ساخت ها و ايجاد رويدادهاي گردشگري با توجه به ظرفيت شهرها و روستاهاي استان سمنان می باشد.