مقاله


کد مقاله : 13990730250312

عنوان مقاله : ارزیابی آمادگی الکترونیکی مؤسسات فرهنگی توسط مدل IUP

نشریه شماره : 62 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 245

فایل های مقاله : 557 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمزه امین طهماسبی amintahmasbi@guilan.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

آمادگی الکترونیک مفهوم نسبتاً جدیدی است که به‌واسطه نفوذ سریع اینترنت در سراسر جهان و پیشرفت چشمگیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب‌وکار و صنعت توسعه یافته است. میزان آمادگی یک جامعه یا سازمان را برای مشارکت و سود بردن از توسعه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، آمادگی الکترونیکی تعریف می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی آمادگی الکترونیکی مؤسسات فرهنگی است. در پژوهش پیش¬رو، ابتدا با بررسی تحقیقات انجام‌شده و مدل‌های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطوح مختلف، مدل جامع میوتولا و ون‌براکل برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی مؤسسات فرهنگی انتخاب شد و با استفاده از پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان شاخص‌های مدل تعدیل شد. پس از وزن دهی به شاخص‌های ارزیابی با روش تحلیل سلسله مراتبی و امتیازات عملکرد مؤسسات در هر یک از شاخص‌ها، میزان آمادگی الکترونیکی مؤسسات فرهنگی محاسبه شد. نتایج کلی پژوهش نشان‌دهنده عدم آمادگی کامل مؤسسات فرهنگی به‌منظور الکترونیکی شدن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در موسسه می¬باشد. در انتها پس از شناسایی نقاط ضعف، راهکارهایی نیز برای آمادگی بیشتر مؤسسات فرهنگی ارائه شد