آخرین شماره


شماره 49 سال 13
بهار 1396
دانلود فایل

1 - توسعه، تحصیلات عالی و بیکاری ( DOI : 0)
( مریم ملائی - شیوا پروائی هره دشت - کاظم رحیمی )
2 - بررسی بایسته‌های طراحی مجتمع‌های خدماتی- رفاهی میان‌راهی با رویکرد توسعه درون‌زا در سبزوار با تأکید بر توانمندی‌های فرهنگی ( DOI : 0)
( غلامحسین ناصری - محسن عزیزی - موسی‌الرضا غربی )
3 - فلسفه کارآفريني در نظريات اقتصادي ( DOI : 0)
( سيده الهه عادل رستخيز )
4 - واکاوی تأثیر خشکسالی بر سکونتگاه‌های روستایی با تأکید بر شاخص‌های کالبدی و فضایی(مطالعه موردی: روستاهای شهرستان هیرمند) ( DOI : 0)
( زهرا محمدی یگانه - مریم نوری )
5 - مطالعه تطبيقي اشتغال زنان و مردان در استانهاي کشور با تأکيد بر سرشماري‌هاي 1385 و 1390 ( DOI : 0)
( قاسم علي¬محمدي - اکبر زارع شاه¬آبادي )
6 - تحلیل و شناسایی مؤلفه¬های مؤثر بر افزایش کیفیت زندگی در مناطق روستایی(مطالعه موردی: دهستان استرآبادشمالی شهرستان گرگان) ( DOI : 0)
( رقیه تازیکی )
7 - اثر تجارت با چین بر رشد اقتصادی ایران ( DOI : 0)
( کسری احمدیان بهروز - حسین پناهی - احمد اسدزاده )
8 - امکان سنجي و ارائه الگوي مديريت بهينه درآمدهاي نفتي (مورد مطالعه ايران) ( DOI : 0)
( مصطفي سليمي‌فر - فاضله خادم )
9 - حکمراني در ايران، آسيب‌شناسي و ارائه راهبردها ( DOI : 0)
( خليل اله سردارنيا )
10 -  بررسی تأثیر فساد اقتصادی بر روی نابرابری درآمدی(مطالعه موردی: کشورهای منتخب آسیای جنوب غربی) ( DOI : 0)
( وحيد شقاقي شهري - دولت وفاداري )