آخرین شماره


شماره 53 سال 14
بهار 1397
دانلود فایل

1 - بايسته‌هاي حفظ محيط زيست در پرتو قواعد فقه ( DOI : 0)
( حامد مایلی )
2 - تحليل هم‌جمعي از کيفيت زندگي منطقه‌اي در ايران ( DOI : 0)
( مجتبي وليبيگي )
3 - بررسی وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران ( DOI : 0)
( سید محمدرضا مهدویان - مرضیه اسفندیاری )
4 - نظام صنفی کشاورزی و انتظارات کشاورزان؛ مورد مطالعه شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی ( DOI : 0)
( فائزه سادات حسینی - احمد عابدی سروستانی )
5 - بررسي و تحليل شاخصه‌هاي نظامات توسعه‌يافته ثبتي ( DOI : 0)
( مهدی ناصر )
6 - رهیافت ارزیابی مشارکتی روستایی: چالش¬ها و انتقادات ( DOI : 0)
( محمدعثمان حسین¬بر - بهروز روستاخیز )
7 - مقدمه‌اي بر استراتژي توسعه منطقه‌اي (RDS) (با تأکيد بر تجارب ايرلند شمالي، استوني، موراوياي جنوبي و کردستان عراق ) ( DOI : 0)
( مجيد ياسوري - مريم سجودي )
8 - بررسي اثر تحريم‌هاي جامع شوراي امنيت بر حجم تجارت ايران و کشورهاي منتخب با تمرکز بر اثر وقوع بحران مالي اخير ( DOI : 0)
( سيد عزيز آرمن - احمد صلاح منش - رضا علائي )