مقاله


کد مقاله : 13971129177652

عنوان مقاله : نهادها و توسعه اقتصادی: تئوری، سیاست و تاریخ

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 56 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 516

فایل های مقاله : 384 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی اصغر اژدری a.a.ajdari@gmail.com مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

این مقاله می‌کوشد تا درک ما از اقتصاد نهادی را با بررسی انتقادی گفتمان حاکم و توسعه اقتصادی افزایش دهد. اول، من استدلال می‌کنم که این گفتمان از چند جهت با مشکلات نظری روبرو است: ـ غفلتش از علّیت که از توسعه نهادی نشأت می‌گیرد. ـ ناتوانی‌اش در تشخیص عدم وجود یک بازار آزاد. ـ باورهایی که می‌گویند بازترین بازار و قویترین حمایت از حقوق مالکیت خصوصی برای توسعه اقتصادی بهتر است. دوم، من به این نکته اشاره می‌کنم که شواهد نشان می‌دهند، نهادهای آزاد برتر بیش از حد به مطالعات اقتصادسنجی با داده‌های مقطعی متکی هستند که از مفاهیم ناقص، اندازه‌گیری‌ها و نمونه‌های ناهمگن رنج می‌برد. در نهایت من استدلال می‌کنم که گفتمان حاکم در زمينه نهادها و توسعه؛ درک ضعیفی از تغییرات در نهادها دارد که اغلب باعث می‌شود که این گفتمان نسبت به امکان‌پذیری اصلاحات نهادی، بی‌جهت خوش‌بین یا بدبین باشد.