جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 57
شماره 57 سال 14
بهار 1398
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

در طول چند دهه اخیر، مباحث مربوط به سرمایه انسانی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخودار بوده است. در همین راستا، هدف این مطالعه بررسی رابطه میان شاخص های توسعه انسانی بر رشد اقتصادی با رویکرد بین کشوری می باشد. و سرمایه انسانی که به عنوان یکی از ارکان اساسی یک کشور و همچنین یکی از اهداف توسعه محسوب می¬شود، نقش مهمی دراین میان ایفا می¬کند. در این تحقیق از الگوهای اقتصادی و مدل داده¬های پانلی برای تعیین میزان تاثیر¬گذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای هدف استفاده شده است. شاخص توسعه انسانی با در نظر گرفتن مولفه¬های اساسی چون : سلامتی، آموزش و درآمد سرانه که در برخی متون بعنوان نرم افزار رشد از آن یاد می شود و بدون بهبود آنها توسعه انسانی استمرار نمی¬یابد و پیش نیاز رشد پایدار است. نتایج مطالعه نشان می¬دهد که درآمد سرانه و نرخ امید به زندگی بر رشد اقتصادی در بین کشورهای اسلامی تأثیر مثبت و معنی¬داری دارد. همچنین بررسی نشان می¬دهد نرخ تحصیلات تأثیر منفی بر رشد اقتصادی در بین کشورهای اسلامی دارد. و در نهایت می¬توان بیان کرد که شاخص¬های توسعه انسانی بر رشد اقتصادی در بین کشورهای اسلامی تأثیر مثبت دارد. و این پژوهش براساس گزارش توسعه انسانی برنامه سازمان ملل از سال 2000- 2015 انجام شده است. و سه شاخص اصلی برای محاسبه شاخص توسعه انسانی: امید به زندگی در بدو تولد، نسبت باسوادی دربزرگسالان و استاندارد زندگی با GNI سرانه، درهریک از کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه بوده است.
علیرضا تمیزی
DOI : 0
کلمات کلیدی : کلمات کلیدی: شاخص¬های توسعه انسانی ، رشد اقتصادی، کشورهای اسلامی، رویکرد بین کشوری

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :دکتر سیدمرتضی نبوی
مدیر مسئول :محمد خوش چهره
سردبیر :حسن سبحانی
هیئت تحریریه :
سيد مصطفي ابطحی
حسن عابدي جعفري
داوود دانش جعفري
سيد سعيد زاهد زاهدانی
حسن سبحانی
حسن علي اكبري
حسين عيوضلو
محمدرحيم عيوضي
حسين كچويان
علي لاريجاني
محمدجواد لاريجاني
علي مبيني دهكردي
امير محبيان
منوچهر محمدي
غلامرضا‌ مصباحي‌مقدم
محمد‌حسين ‌ملايري
عباس ملکی
سيد مرتضي نبوی
شاپا :2460-1735
شاپا الکترونیکی : 2460-1735

نمایه شده