• راهنماي تدوين مقاله

  لطفا قبل از ارسال مقاله به موارد زیر توجه کنید:

  1-      فصلنامه راهبرد توسعه این نشریه علمی تابع قوانین بین المللی (COPE) است و از اصول و ضوابط آن استفاده می‌کند.

  2-      در راستای ارتقاء کیفیت و به‌منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان؛ در بررسی مقالات این نشریه، از سامانه مشابهت یاب استفاده می شود.  (سامانه سمیم نور)

  3-     نویسندگان نشریه موظف به امضای  فرم تعهد چاپ و  فرم تعارض منافع هستند. نویسنده مسئول مقاله موظف است فرم تعهد چاپ و فرم تعارض منافع مقاله را امضاء و در زمان ارسال مقاله در سامانه بارگذاری نماید. 
   فرم تعهد چاپ

   فرم تعارض منافع

  در مرحله اول ارسال مقاله در بخش بارگذاری فایل ها باید فایل های ذیل بارگذاری و ارسال شود:
  فایل اصلی مقاله(PDF)
  فایل اصلی مقاله(DOC)
  فایل تعهدنامه
  فایل تعارض منافع
  فایل بدون نام نویسندگان (Doc)
  بارگذاری این فایل ها الزامی است.

  4- مقالاتی در فرآیند داوری فصلنامه راهبرد توسعه قرار می گیرند که از طریق سامانه و مطابق با راهنماي تهيه و نگارش مقالات، ارسال شده باشند.

  5 - پس از داوری اولیه، مقاله در وضعیت «انجام اصلاحات داوری» قرار می گیرد و اصلاحات درخواستی داوران برای نویسنده مسئول ارسال می شود. در این مرحله باید فایل اصلاحات داوری را که در آن موارد اصلاحی با رنگ دیگری متمایز شده است، با عنوان «فایل تغییرات» در سامانه بارگذاری کنید. در صورتی که نیاز هست به موارد درخواستی داوران طی نامه ای پاسخ دهید و توضیحات بیشتری درباره مقاله خود ذکر کنید، این فایل را با عنوان «فایل ارسالی برای داوران» در سامانه بارگذاری کنید.

  6- امکان انتشار بیش از 2 مقاله در یک سال از یک نویسنده به عنوان نویسنده مسئول یا نویسنده همکار وجود ندارد.

  7- تاریخ انتشار مقاله حداکثر 18 ماه پس از تاریخ پذیرش مقاله است.

  8- نویسندگان بر اساس نکات بندهای 6 و 7 ، تعداد مقاله های ارسالی خود به نشریه علمی راهبرد توسعه را کنترل کنند.

  9- نویسنده مسئول، مشخصات کامل نویسندگان مقاله را در سامانه درج نماید. امکان اضافه کردن نویسنده جدید پس از ثبت مقاله در سامانه وجود ندارد.

  10- پست الکترونیک و وابستگی سازمانی نویسندگان مقاله با دقت در سامانه ثبت شود. مقاله پس از انتشار مطابق با پست الکترونیکی و وابستگی سازمانی که نویسنده در سامانه ثبت کرده است، نمایش داده می شود.

   

   

   راهنماي تهيه و ارسال مقالات

   

  خواهشمند است براي ارسال مقاله‏، به اين موارد توجه بفرماييد:

  1-       اسامی نویسندگان مقاله نباید در فایل های ارسالی مقاله بصورت Word و Pdf وجود داشته باشد. بنابراین توصیه می شود در زمان ثبت اسامی نویسندگان در سامانه، مشخصات کامل آنها را وارد نمایید.

  2-       حجم مقاله بيش از 20 صفحه (7 هزار کلمه) و کمتر از 10 صفحه (3 هزار کلمه) نباشد.

  3-       در صورت ارسال مقالات ترجمه شده، تصوير متن اصلي مقاله و فهرست کامل منابع آن (با مشخصات دقيق کتاب‌شناسي) را به همراه ترجمه مقاله ارسال فرماييد.

  4-       مقاله‌هاي ارسالي از حيث ساختار لازم است مشتمل بر بخش‌هاي زير باشد:

  الف- چکيده: چکيده‌اي 200 تا 300 کلمه‌اي به همراه واژگان کليدي تهيه شود و ترجمه انگليسي آن نيز ارائه گردد.

  ب- پاورقي‌ها: توضيحات بيشتر در مورد موضوع، معادل‌هاي خارجي اسامي و اصطلاحات مبهم و مهجور با عنوان «پاورقي‌ها» در پايين صفحه مربوطه آورده شود.

  ج- منابع: فهرست منابع فارسي و غيرفارسي در پايان مقاله، به طور جداگانه (در ادامه همديگر؛ ابتدا منابع فارسي و در ادامه منابع غير فارسي) به ترتيب حروف الفباء آورده شود:

  - کتاب: نام خانوادگي، نام نويسنده (سال انتشار)، نام کتاب، نام مترجم، شماره جلد، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ.

  - مقاله: نام خانوادگي، نام نويسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشريه، شماره نشريه.

  د- ارجاعات: ارجاعات به صورت درون‌متني پس از نقل مطلب به صورت زير آورده مي‌شود:

  -        منابع فارسي: (نام خانوادگي، سال نشر: شماره صفحه)

  -        منابع انگليسي: (نام خانوادگي، سال نشر: شماره صفحه)، با اين توضيح كه در اولين مورد به كاربردن نام خانوادگي، عبارت فارسي نام نويسنده در داخل متن به صورت فوق ذكر شده و به صورت لاتين در پاورقي ذكر مي‌گردد.

  -        در صورت تکرار استفاده، ارجاع به صورت کامل، همانند بار اول، نوشته مي‌شود و از کاربرد واژه‌هاي همان، پيشين و مانند آن خودداري شود.

  -        چنانچه از نويسنده‌اي در يک سال بيش از يک اثر انتشار يافته باشد، اين دو اثر با ذکر حروف الفبايي پس از سال انتشار از يکديگر متمايز شوند.

  5- راهبرد توسعه در پذيرش يا رد، اصلاح و ويرايش مطالب و نيز نحوه چينش مقالات آزاد است.

  6- ارسال مقاله براي فصلنامه راهبرد توسعه به منزله تعهد نويسنده مبني بر جديد بودن مطلب و عدم انتشار آن در نشريه ديگري است.

  7- مقالات ارسال شده بازگردانده نمي‌شود.

  8- هرگونه استفاده از مطالب مندرج در اين فصنامه با ذکر کامل نام منبع بلامانع است.

  پرداخت هزینه داوری و چاپ مقاله در فصلنامه راهبرد توسعه
  در مرحله اول در صورتی که مقاله قابل بررسی و وارد شدن به مراحل داوری تشخیص داده شود (وضعیت مقاله در سامانه= مرتبط)، مبلغ 300.000 تومان بابت داوری و در مرحله دوم در صورت پذیرفته شدن (وضعیت مقاله در سامانه= ویراستاری) مبلغ 700.000 تومان بابت چاپ، دریافت خواهد شد. (حداکثر زمان پرداخت وجه در هر مرحله 2 ماه می باشد و در صورت عدم پرداخت وجه مقاله از فرآیند داوری و چاپ حذف خواهد شد.)
  نویسندگان محترم لطفا هزینه های داوری مقاله و چاپ مقاله را در دو مرحله به شماره حساب: 0102999620000 یا حساب سپهر IR98 0190 0000 0010 2999 6200 00 نزد بانک صادرات یا شماره کارت 6037691990376592 بانک صادرات به نام مركز پژوهشي مطالعات راهبردي توسعه واریز و تصویر فیش واریزی را ارسال نمایند.