• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - آشنایی با اصول حاکمیت شرکتی بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های متعارف
    لیلا  محرابی
    حاکمیت شرکتی مجموعه‌اي از نظام‌ها و فرآیندهایی است که با استفاده از ابزارها و ساز‌و‌کارهایي موجب دستیابی به اهدافی همچون‏ پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان می‏شود. با توجه به منافع حاکمیت شرکتی در نظام بانکی و رشد قابل توجه فعالیت نهادهای مالی تأمین‌کننده خد چکیده کامل
    حاکمیت شرکتی مجموعه‌اي از نظام‌ها و فرآیندهایی است که با استفاده از ابزارها و ساز‌و‌کارهایي موجب دستیابی به اهدافی همچون‏ پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان می‏شود. با توجه به منافع حاکمیت شرکتی در نظام بانکی و رشد قابل توجه فعالیت نهادهای مالی تأمین‌کننده خدمات بانکداری منطبق بر شریعت میان کشورهای مسلمان و غیرمسلمان، می‌توان اظهار داشت که ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی اسلامی و بهبود آن در بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی به عنوان یک اصل ضروری برای اطمینان از تداوم موفقیت و رشد آنها در فضای رقابتی موجود از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد. ساختار حاکمیت شرکتی اسلامی با رعایت معیارهایی چون ارزش‌های اخلاقی و حفظ حقوق و منافع تمامی ذی‌نفعان (نه فقط سهامداران) در چارچوب قوانین شریعت نسبت به نظام بانکداری متعارف متمایز بوده، لذا اجرا و پیاده‌سازی و رعایت صحیح و واقعی حاکمیت شرکتی نیازمند به مدیریت صحیح و نظارت اسلامی در بانک‌ها می‌باشد.نتایج نشان می‌دهد، کنترل و نظارت شرعی، حسابرسی شرعی و مقررات داخلی بانک‌های اسلامی از فاکتورهای مهم ساختار حاکمیت شرعی در بانک‌های اسلامی به‌شمار می‌رود. از این‌رو در این مقاله سعی شده است با روش تحلیلی-توصیفی پس از مروری بر مفهوم‌شناسی حاکمیت شرکتی در نهادهای مالی و ضرورت توجه به آن، چالش‌های حاکمیت شرکتی معرفی و چارچوب و اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌های اسلامی با توجه به اصول متعارف مورد بررسی قرار گیرد. در پایان نیز الزامات و پیشنهاداتی در خصوص پیاده‌سازی و بهبود یک الگوی حاکمیت شرکتی موثر ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی شاخص‌های مزیت نسبی در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان اصفهان
    مصطفی  مردانی نجفی آبادی
    ارزش افزوده بخش کشاورزي در کشور همواره سهم قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است، از اين‌رو بررسي مزيت نسبي صادرات محصولات اين بخش ضروري به نظر مي‌رسد. با توجه به موقعيت اقليمي و جغرافيايي استان اصفهان و استعداد اين منطقه در توليدات محصولات کشاورزي، چکیده کامل
    ارزش افزوده بخش کشاورزي در کشور همواره سهم قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است، از اين‌رو بررسي مزيت نسبي صادرات محصولات اين بخش ضروري به نظر مي‌رسد. با توجه به موقعيت اقليمي و جغرافيايي استان اصفهان و استعداد اين منطقه در توليدات محصولات کشاورزي، پژوهش حاضر بر آن است تا مزيت نسبي صادرات محصولات کشاورزي را در استان اصفهان مورد بررسي قرارداده و با استفاده از شاخص‌هاي RCA، RSCA و مزيت نسبي به تحليل مزيت نسبي محصولات کشاورزي استان اصفهان در طول دوره 1395-1391بپردازد. نتایج نشان داد که استان اصفهان در محصولات زراعی، یونجه و سبزیجات گلخانه‌ای به ترتیب با مزیت نسبی ۲۶/۳۰ و ۳۱/۲۲ در جایگاه بالا قرار گرفته‌اند و در محصولات باغی به، انار و سیب با ۲۸/۷، ۷۹/۳ و 45/3 بالاترین مزیت نسبی را به خود اختصاص داده است. همچنین استان اصفهان نسبت به خاورمیانه در محصولات زراعی خربزه و چغندرقند به ترتیب با مزیت نسبی 54/8 و 48/5 در جایگاه بالا قرار گرفته‌اند و در محصولات باغی محصول به با مزیت نسبی 97/72 بالاترین مزیت نسبی را به خود اختصاص داده است. و در نهایت استان اصفهان نسبت به جهان در محصولات زراعی خربزه و ذرت‌علوفه‌ای به ترتیب با مزیت نسبی ۶۰/۱۴ و ۰۷/۶ در جایگاه بالا قرار گرفته‌اند و در محصولات باغی محصول بادام و سیب با مزیت نسبی ۱۹/۲۰ و ۷۹/۱۷ بالاترین مزیت نسبی را به خود اختصاص داده است. پیشنهاد می‌شود که در محصولاتي که استان اصفهان داراي مزيت نسبي نمي‌باشد موانع و مشکلات آن بررسي تا در صورت امکان زمينه افزايش مزيت نسبي اين محصولات فراهم گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی و رتبه‌بندی استان‌های ایران به لحاظ شاخص‌های خلاقیت
    محمد سعید ذبیحی دان
    هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت استان‌های کشور ایران به لحاظ میزان برخورداری از شاخص‌های خلاقیت می‌باشد. با توجه به اینکه خلاقیت و نوآوری عناصر اصلی رقابتی در جهان امروز می‌باشند، بنابراین داشتن شهرها و مناطق خلاق آرزوی هر جامعه‌ای است. بنابراین در این پژوهش با استفاده از دا چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت استان‌های کشور ایران به لحاظ میزان برخورداری از شاخص‌های خلاقیت می‌باشد. با توجه به اینکه خلاقیت و نوآوری عناصر اصلی رقابتی در جهان امروز می‌باشند، بنابراین داشتن شهرها و مناطق خلاق آرزوی هر جامعه‌ای است. بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده‌های مقطعی برای سال 1393 برای نخستین بار خلاقیت در سطح استانی محاسبه شده است. خلاقیت محاسبه شده در هفت بعد می‌باشد که با استفاده از مدل تاپسیس محاسبه گردیده است. ابعاد خلاقیت محاسبه شده در این تحقیق عبارت‌اند از: خلاقیت سرمایه انسانی، خلاقیت تکنولوژی، خلاقیت تحمل و تسامح، خلاقیت اقتصادی، خلاقیت ویژگی‌های مکانی، خدمات و صنایع خلاق و خلاقیت کل. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که استان تهران از بالاترین سطح خلاقیت در کشور با عدد 59/0 در شاخص خلاقیت کل بر خوردار است. این در حالی است که سایر استان‌های کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارند. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق در شاخص خلاقیت کل، استان خراسان رضوی (39/0) و استان خوزستان (32/0) به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارند. استان‌های خراسان شمالی (016/0)، زنجان (0222/0) و چهارمحال و بختیاری (0224/0) به ترتیب در رتبه‌های آخر در شاخص خلاقیت کل قرار دارند. بر اساس شاخص سرمایه انسانی خلاق استان خراسان جنوبی (028/0)، شاخص تکنولوژی استان ایلام (001/0)، شاخص تحمل استان زنجان (004/0)، شاخص ویژگی‌های اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری (021/0)، شاخص ویژگی‌های مکانی استان خراسان شمالی (020/0) و شاخص خدمات و صنایع خلاق استان ایلام (010/0) در بدترین وضعیت قرار دارند. با توجه به اینکه شهرها و مناطق خلاق باعث رشد اقتصاد کشور می‌گردند و تئوری‌های مختلفی ارتباط بین خلاقیت در شهرها و مناطق و رشد اقتصادی شهرها و مناطق را ثابت کرده‌اند، لذا بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق توصیه می‌شود که بسترهای مناسب برای حرکت به سمت خلاقیت بیشتر در استان‌های کشور فراهم گردد تا باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - درنگی برآسیب شناسی ابعاد نهادی توسعه مالزی
    محمد جواد رنجکش
    امروزه از مالزی به عنوان الگو یا نمونه کشوری توسعه یافته یا در حال توسعه شتابان یاد می شود؛ اماعلیرغم اینکه مالزی در ابعاد مختلف به ویژه اقتصاد، پیشرفت های قابل ملاحظه ای را کسب کرده است شواهدی وجود دارد که به نظر می رسد توسعه مالزی نیم بند یا مبتلابه آسیب های چندی است؛ چکیده کامل
    امروزه از مالزی به عنوان الگو یا نمونه کشوری توسعه یافته یا در حال توسعه شتابان یاد می شود؛ اماعلیرغم اینکه مالزی در ابعاد مختلف به ویژه اقتصاد، پیشرفت های قابل ملاحظه ای را کسب کرده است شواهدی وجود دارد که به نظر می رسد توسعه مالزی نیم بند یا مبتلابه آسیب های چندی است؛ از همین رو این مقاله درصدد است؛ نگاهی آسیب شناختی را به توسعه مالزی(از چارچوب نظریه نهاد گرایی) داشته باشد؛ متناظر با این هدف، سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه چالش های توسعه یافتگی مالزی از دیدگاه نظریه نهادگرایی چیست؟ انگاره ابتدایی این است که به دلیل وجود عدم توازن قوای حزبی، دموکراسی ناقص، عدم استقلال رسانه ها وآسیب پذیری سیستم قضایی. مالزی از منظر نهاد گرایی برای دستیابی به توسعه با چالش رو به رو است. برای پاسخ گویی به سوال پژوهش، روش شناسی تحقیق این پژوهش، مبتنی بر پارادایم انتقادی و چارچوب نظری نهاد گرایی است و روش تحقیق نیز مبتنی بر تحلیل ثانویه و تکنیک گردآوری اطلاعات بر منابع کتابخانه ای وابسته بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مطالعه تأثير استفاده از شبیه‌سازهای آموزشي بر كيفيت يادگيري فراگيران رانندگي
    سیف اله فضل الهی
    با توسعه كاربردهاي فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و سامانه‌های هوشمند، امكاني براي فراگيران رانندگي فراهم‌شده است كه بتوانند فرايند يادگيري و آموختن مهارت‌های حرفه‌ای را در فضاي مجازي تجربه نمايند. ابزارهايي نظير: شبیه‌سازهای آموزشي در محیط‌های مجازي می‌تواند به شبیه‌سازی ش چکیده کامل
    با توسعه كاربردهاي فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و سامانه‌های هوشمند، امكاني براي فراگيران رانندگي فراهم‌شده است كه بتوانند فرايند يادگيري و آموختن مهارت‌های حرفه‌ای را در فضاي مجازي تجربه نمايند. ابزارهايي نظير: شبیه‌سازهای آموزشي در محیط‌های مجازي می‌تواند به شبیه‌سازی شرايط عادي يا مخاطره‌آمیز مانند: بروز سوانح، حوادث و ساير اختلالات رانندگي بپردازد. اين پژوهش باهدف بررسي نقش استفاده از ابزارهاي آموزشي در کيفيت يادگيري فراگيران رانندگي و ارائه راهکارهايي براي بهبود آن در مراکز آموزش‌های تخصصي صنعت حمل‌ونقل ريلي درون‌شهری انجام‌شده است. در ادامه تحقيق نيز وضعيت موجود بخش سيمولاتور آموزشي مرکز آموزش‌های تخصصي متروي تهران به‌عنوان مورد کاوی پژوهش مورد ارزيابي قرارگرفته است تا ميزان سودمندي استفاده از اين ابزار در بهبود کيفيت يادگيري تعيين گردد. روش پژوهش در اين تحقيق از نوع پيمايشي و جامعه آماري آن متشکل از مربيان، کادر آموزشي، مديران و فراگيران مرکز آموزش‌های تخصصي راهبري قطار در متروي تهران به تعداد 254 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 131 نفر تعيين شد. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و به‌صورت بسته پاسخ، جمع‌آوری و اطلاعات حاصل از آن نيز با استفاده از آزمون کاي دو تحليل گرديد. نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از شبیه‌ساز آموزشي در بهبود کيفيت يادگيري فراگيران راهبري تأثير مثبت دارد و توسعه استفاده از آن در ساير مراكز آموزش حرفه‌ای براي شهرهاي مختلف كشور می‌تواند به ارتقاي سطح مهارت‌های كاربردي راهبران قطار منجر شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تبیین برنامه‌ریزی فرهنگی و نقش آن در برنامه‌های توسعه‌ی شهری
    سهند محمدی خبازان
    برنامه‌ریزی فرهنگی رویکردی است که از دهه‌ی 1970 میلادی از سویی با تغییر تعریف فرهنگ از "فرهنگ والا" به "سبک زندگی" درون مطالعات فرهنگی و نظریه‌ی فرهنگی و از سوی دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی گریبان‌گیر شهرها و توجه به نقش اقتصادی فرهنگ و هنر شروع به رشد چکیده کامل
    برنامه‌ریزی فرهنگی رویکردی است که از دهه‌ی 1970 میلادی از سویی با تغییر تعریف فرهنگ از "فرهنگ والا" به "سبک زندگی" درون مطالعات فرهنگی و نظریه‌ی فرهنگی و از سوی دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی گریبان‌گیر شهرها و توجه به نقش اقتصادی فرهنگ و هنر شروع به رشد کرد و به تدریج توسعه یافت. با وجودی‌که برنامهریزی فرهنگی در کشورهای مختلف اشکال مختلفی به خودگرفت، اما در میان این اشکال مختلف اهداف و رویههای مشترکی چون مشارکت اجتماعی، توسعه‌ی منابع فرهنگی و توسعه‌ی‌ اجتماعی نیز به چشم میخورد. در این نوشتار در ابتدا به مطالعه‌ی رویکردهای مختلف مواجهه با فرهنگ در برنامه‌های شهری از ابتدای قرن بیستم پرداخته خواهد شد و پس از آن مبانی نظری برنامه‌ریزی فرهنگی در معنایی که در دهه‌ی 2000 میلادی متداول شد، شرح داده میشود. مطابق با آنچه از این نوشتار حاصل شد برنامه‌ریزی فرهنگی در یک تعریف کلی به کاربرد استراتژیک و ضروری منابع فرهنگی در توسعه‌ی شهری و اجتماعی اطلاق می‌شود که باید بخشی از یک استراتژی بزرگ‌تر برای توسعه‌ی شهر و اجتماع باشد، و شرط موفقیت آن تهیه‌ی توامان برنامه‌ی استراتژیک و برنامه‌ی عملیاتی است، البته برنامه‌ای دائمی و نه اتفاقی و با توجه به همه‌ی نیازهای جامعه و نه فقط نیازهای هنری. در این تعریف از برنامه‌ریزی فرهنگی منابع فرهنگی از طریق تعریف فرهنگ در هر یک از جوامع مشخص می‌شوندکه از اینرو منابع فرهنگی برای جوامع مختلف متفاوت خواهند بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - نقش بانک¬های توسعه در توسعه و اشتغال زایی
    حمید  پاداش
    از جمله مهم ترین نهادهای موثر بر توسعه سطح اشتغال در جامعه بانک های توسعه می باشد. بانک های توسعه کارآفرینان جدید را تحریک و تشویق می کند تا در راستای اکتشاف نواحی جدید فرایندهای تولیدی گام بردارند. تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش بانک های توسعه در توسعه و اشتغال زایی ب چکیده کامل
    از جمله مهم ترین نهادهای موثر بر توسعه سطح اشتغال در جامعه بانک های توسعه می باشد. بانک های توسعه کارآفرینان جدید را تحریک و تشویق می کند تا در راستای اکتشاف نواحی جدید فرایندهای تولیدی گام بردارند. تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش بانک های توسعه در توسعه و اشتغال زایی بود. از این رو به شیوه تحلیلی- توصیفی به بررسی زمینه های پیدایش بانک-های توسعه ای و نقش آن ها در تحریک اقتصادی جوامع پرداخته شده. با بررسی چند مورد از مهم ترین بانک های توسعه ای دنیا از جمله بانک توسعه برزیل، بانک توسعه چین، بانک توسعه کره و بانک توسعه ترکیه مشخص گردید که ماهیت شکل گیری بانک های توسعه ای در کشورها، تفکیک تسهیلات تجاری از تسهیلات توسعه ای برای کمک به اهداف توسعه پایدار از جمله اشتغال زایی است. توزیع تسهیلات در بانک های توسعه به شدت به استراتژی ها و سیاست های صنعتی دولت ها وابسته بوده و بانک های توسعه ای، چه خصوصی باشند چه دولتی، بر خلق ارزش افزوده و در نتیجه افزایش رشد اقتصاد ملی تأثیرگذار می باشند. مرور آمار موجود نشان داد که سطح اشتغال در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته در وضعیتی اسف بار قرار دارد. همچنین آمار موجود نشان دهنده این حقیقت است که سرمایه پنج بانک توسعه ای فعال در کشور( شامل بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک توسعه تعاون، بانک مسکن و بانک کشاورزی) در مجموع 3.6 میلیارد دلار است که این رقم در مقایسه با سایر بانک های توسعه ای دنیا بسیار ناچیز می باشد. پرونده مقاله