مقاله


کد مقاله : 13980126178685

عنوان مقاله : جایگاه سنت رزق در پیشرفت اقتصادی توحیدی از دیدگاه قرآن کریم

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 56 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 448

فایل های مقاله : 356 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 انسیه کاشانی kashani2002@gmail.com - -

چکیده مقاله

دو پیشرفت اقتصادی توحیدی و الحادی در قرآن مطرح شده که ماهیتی متفاوت دارند. این پژوهش به این سوال پاسخ می¬دهد که جایگاه سنت رزق در پیشرفت اقتصادی توحیدی از دیدگاه قرآن چیست. فرضیه این پژوهش این است که رزاقیت الهی مهمترین مبنای پیشرفت توحیدی است. از آنجا که نقش انسان در اقتصاد غرب اهمیت فراوان دارد و نقش خداوند مغفول مانده است، لذا پرداختن به مباحث قرآنی در این زمینه اهمیت ویژه ای دارد. این نوشتار از روش توصیفی - تحلیلی استفاده نموده و بیان می کند که سنت امداد موجب پیشرفت اقتصادی هر دو جامعه موحد و ملحد شده و سنت رزق موجب پیشرفت جامعه موحد می شود. یکی دیگر از نتایج مهم این مقاله مشکک دانستن سنت رزق است. مرتبه¬ی پایین و عام رزق شامل نعمات مادی می شود ¬- متاع - که خداوند آن را به همه می¬دهد، ولی مراتب بالاتر و خاص آن که در آخرت هم شامل بندگان می شود، مختص اهل ایمان است. این مقاله موجب غنای مباحث مطرح شده در مبانی هستی¬شناختی، خداشناختی و جهان¬شناختی سند الگوی پیشرفت می شود. کلید واژه¬ها: پیشرفت اقتصادی، مبانی مبدأشناختی، پیشرفت توحیدی، امداد، رزق