مقاله


کد مقاله : 13991226272693

عنوان مقاله : تعیین شاخص ترکیبی سنجش محرومیت در شهرستان‌های منطقه سه آمایش سرزمین بر اساس شاخص‌های قانون استفاده متوازن کشور

نشریه شماره : 64 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 219

فایل های مقاله : 631 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد غفاری فرد mghaffaryfard@abu.ac.ir - -

چکیده مقاله

محرومیت ازجمله مسائل و مشکلاتی است که در اکثر کشورها برای برنامه¬ریزان دولتی وجود داشته و اینکه دولت‏ها برای حل و یا کاهش آن چه راهکارهای را باید اتخاذ کنند، ازجمله مسائل مطرح و مشکل‌آفرین برای آنان است. هدف این پژوهش رتبه‌بندی شهرستان¬های منطقه ای 3 آمایش سرزمین (کرمانشاه، همدان، ایلام و لرستان) از نگاه درجه محرومیت بر اساس 24 شاخص قانون استفاده متوازن است. در این تحقیق برای وزن¬دهی شاخص¬های از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و برای رتبه‌بندی شهرستان¬ها از نگاه درجه محرومیت از روش تاپسیس استفاده ‌شده است. نتایج نشان می¬دهد که از میان 24 شاخص مورد نظر شاخص¬های نرخ بیکاری، باسوادی و بهره‌مندی روستا¬ها ازآب آشامیدنی سالم، بیشترین اثرگذاری را در تعیین درجه محرومیت شهرستان¬ها دارا هستند. همچنان شهرستان‏های اسلام‌آباد غرب، ثلاث باباجانی و دوره (چگنی) به ترتیب هر یک با ضرایب 474/0، 460/0 و 404/0 در رتبه‏های اول، دوم و سوم از نظر محرومیت بر اساس شاخص¬های مرتبط با قانون متوازن محسوب میشوند. شهرستان‏های دره شهر، بهار و ایوان به ترتیب هریک با ضرایب 038/0، 036/0 و 032/0 در جایگاه چهل و دوم، چهل و سوم و چهل و چهارم قرارگرفته ‌اند. بنابراین، شورای برنامه¬ریزی و توسعه استان¬های منطقه سه می¬بایست اعتبارات قانون متوازن استانی را جهت شتاب بخشیدن به کاهش محرومیت در شهرستا¬ن¬های مزبور در حوزه طرح¬ها و پروژه¬های اشتغالزا، آموزش مهارت¬های انسانی و ارتقای زیرساخت¬های آموزشی و بهره مندی روستاها از آب آشامیدنی اختصاص دهند.