مقاله


کد مقاله : 13991226272695

عنوان مقاله : اقتصاد آزمایشگاهی؛ مفهوم، سیر تحول تاریخی، روش شناسی

نشریه شماره : 64 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 202

فایل های مقاله : 555 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زینب حاجی جعفری Hajijafari.maryam@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

اقتصاد آزمایشگاهی یکی از روش¬های مورد استفاده در اقتصاد است که به بررسی و یافتن قواعد حاکم بر رفتار بازیگران اقتصادی، ارزیابی نظریه¬ها و فرضیه¬های اقتصادی و ارائه توصیه های سیاست¬گذاری از طریق ایجاد شرایط تصمیم¬گیری واقعی برای افراد، می¬پردازد. این روش در دهه¬های اخیر جایگاه ویژه¬ای پیداکرده است. هدف این مقاله ارائه یک مطالعه پایه¬ای از اقتصاد آزمایشگاهی جهت کمک به تسهیل و گسترش انجام مطالعات آزمایشگاهی در داخل کشور است. آشنایی با این روش و انجام مطالعات آزمایشگاهی جهت استخراج رفتار و تمایل واقعی افراد، می¬تواند به انتخاب سیاست¬های مناسب و موفقیت آن¬ها در سطح کلان کمک زیادی کند. این مقاله با روش مطالعه کتابخانه¬ای سعی کرده است تا به این پرسش¬ها پاسخ دهد که منظور از اقتصاد آزمایشگاهی چیست و دلایل پیدایش و تحولات تاریخی آن کدام است. بدین منظور سیر تحول تاریخی این روش از دهه 1930 و فراز و فرودهای آن تا زمان کنونی بررسی شده است. همچنین در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است که اقتصاد آزمایشگاهی چگونه به بررسی نظریات و موضوعات اقتصادی می¬پردازد و روش تحقیق آن چگونه است؛ و بر همین اساس به بررسی شرایط عمومی آزمایش¬ها، انواع آزمایش¬ها و چگونگی انجام آن¬ها و مراحل کلی اجرای یک آزمایش پرداخته شده است.