• صفحه اصلی
  • رويکرد تحليلي و انتقادي بر نقش مديريت، برنامه‌ريزي و طراحي شهري در تحقق نظريه شهر خلاق

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970404201245112951 بازدید : 7165 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی