• صفحه اصلی
  • بررسي تطبيقي زنجیره تامین ناب و سبز در بستر توسعه پایدار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971004166410 بازدید : 7150 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی