فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 دکتر وحید  ماجد majed@ut.ac.ir دانشگاه تهران / اقتصاد بین رشته ای استادیار دکترا
2 مهندس سیدمرتضی  نبوی rahbordeyas@gmail.com استاد دکترا
3 دکتر میثم  موسائی mousaei1967@yahoo.com دانشگاه تهران استاد دکترا
4 دکتر ابوالقاسم  توحیدی نیا a.tohidinia@ut.ac.ir دانشگاه تهران/ اقتصاد اسلامی/ فلسفه اقتصاد/ اخلاق در اقتصاد استادیار دکترا
5 ابوالفضل  پاسبانی صومعه A.Pasebanism@gmail.com جهاد دانشگاهي/اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد توسعه، اقتصاد اسلامی استادیار دکترا
6 محمد کهندل kohanmo@yahoo.com دانشکده:مدیریت. گروه:مدیریت بانکداری استادیار دکترا
7 مهدی  قائمی اصل m.ghaemi84@gmail.com دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
8 مرتضی  عزتی mezzati@modares.ac.ir پژوهشکده اقتصاد/تربیت مدرس دانشیار دکترا
9 سیدامیر  سیاح amirsayah@gmail.com مديريت استراتژيك، دانشگاه عالي دفاع ملي استادیار دکترا
10 بیژن  عبدی bijanabdi11@yahoo.com هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق/دکتری مدیریت استراتژیک با گرایش اقتصاد استادیار دکترا
11 اکبر زارع شاه آبادی a_zare@yazd.ac.ir دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی دانشگاه یزد دانشیار دکترا
12 مصطفي  سليمي‌فر mostafa@um.ac.ir استاد دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد استاد دکترا
13 محسن  مهرآرا mmehrara@ut.ac.ir گروه اقتصاد نظری دانشکده تهران استادیار دکترا
14 حسن خسروی hkh.be82@yahoo.com دانشگاه تهران/انتخابات-حقوق بشر-فلسفه حقوق-حقوق اساسی دانشیار دکترا
15 مهدی صادقی شاهدانی sadeghi@isu.ac.ir رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام استاد دکترا
16 سجاد  برخورداری barkhordari@ut.ac.ir دانشگاه تهران/اقتصاد پولی و مالی، مدل سازی اقتصادی، اقتصاد دانش، امنیت اقتصادی استادیار دکترا
17 سعید ملکی saeedmale@gmail.com گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز استاد دکترا
18 داریوش  ابوحمزه aboohamzeh@gmail.com بودجه ریزی- بخش عمومی- اقتصاد سیاسی- اقتصاد ایران استادیار دکترا
19 امیرحسین مزینی mozayani@modares.ac.ir عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس دانشیار دکترا
20 حسن  بنیانیان info@bonyanian.ir مدیریت دولتی دانشیار دکترا
21 سعید کیان پور s_kianpoor@pnu.ac.ir پیام نور دانشیار دکترا
22 هادی حکیمی h.hakimi@tabrizu.ac.ir استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز استادیار دکترا
23 علیرضا واعظی al.vaezi@yahoo.com پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور استادیار دکترا
24 حمید پاداش hamidpadash@yahoo.com دانشگاه تهران/توسعه/ بخش عمومی/ فلسفه اقتصاد استادیار دکترا
25 ابوالفضل شاه آبادی ab.shahabadi@gmail.com هیات علمی استاد دکترا
26 مهدی  نوری Mnmn59@gmail.com دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مربی دکترا
27 وحید  مهربانی vmehrbani@ut.ac.ir دانشگاه تهران/علوم اقتصادی استادیار دکترا
28 حسن  کیائی kiaee@isu.ac.ir عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گروه اقتصاد کمی استادیار دکترا
29 ابوالقاسم اثنی عشری امیری esnaashari2000@gmail.com دانشگاه پیام‌نور مازندران/اقتصاد اسلامی دانشیار دکترا
30 باقر  درویشی darvishi_b@yahoo.com اقتصاد دانشگاه ایلام استادیار دکترا
31 طاها عشایری t.ashayeri@gmail.com دکتری علوم اجتماعی-بررسی مسائل اجتماعی ایران/ دانشگاه محقق اردبیلی استادیار دکترا
32 کامران محمودپور kamran_mahmodpour@yahoo.com دانشگاه سیستان و بلوچستان/علوم اقتصادی/ سرمایه انسانی و آموزش استاد دکترا
33 دکتر بهروز  ملکی b.maleki@yahoo.com دکترای علوم اقتصادی با تخصص اقتصاد مسکن و اقتصاد توسعه مربی دکترا
34 کیومرث  یزدان پناه درو kyazdanpanah@ut.ac.ir عضو هیأت علمی دانشگاه تهران- جغرافیای سیاسی دانشیار دکترا
35 حسین  درودیان h_doroodian@yahoo.com دانش آموخته اقتصاد دانشگاه تهران دانش آموخته دکترا
36 ابراهيم  رحماني er_4741@yahoo.com حقوق بین الملل ، دانشگاه پیام نور دانش آموخته دکترا
37 امیر خادم علیزاده khademalizadeh.a@gmail.com دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی/اقتصاد اسلامی ، مالی، روش شناسی ، بخش عمومی استادیار دکترا
38 رضا اکبریان rakbarian@rose.shirazu.ac.ir علوم اقتصادی دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
39 مهربان  پارسا مهر parsamehr@yazd.ac.ir جامعه شناسی شهری و توسعه دانشیار دکترا
40 پروانه سلاطین p_salatin@iaufb.ac.ir هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استاد دکترا
41 محسن شاطریان shaterian@kashanu.ac.ir دانشگاه کاشان استاد دکترا
42 دکتر سیداحسان  خاندوزی smkhandoozi@gmail.com استاد دکترا
43 فتح الله  تاری tarifath@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی/ ادیان و عرفان؛ علوم اقتصادی دانشیار دکترا
44 حسین نظم فر Nazmfar@uma.ac.ir گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار دکترا
45 نادر مهرگان mehregannader@yahoo.com دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی‌سینا استاد دکترا
46 صادق  برزگر s_barzegar1386@yahoo.com گروه جغرافیا. دانشگاه پیام نور/برنامه ریزی شهری استادیار دکترا
47 حسن سبحانی hs.sobhani@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
48 فرهاد رهبر frahbar@ut.ac.ir عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اقتصاد نظری استاد دکترا
49 سیامک جعفرزاده jafarzadeh_siamak@yahoo.com دانشگاه ارومیه/ گروه فقه و حقوق اسلامی استادیار دکترا
50 سیدمحمدرضا  سید نورانی seyednourani@gmail.com دانشگاه تهران/اقتصاد استاد دکترا
51 علی  امامی میبدی ali_meibodi@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاددانشگاه علامه/اقتصاد انرژی استاد دکترا
52 خلیل اله سردارنیا kh_sardarnia@yahoo.com استاد گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز استاد دکترا
53 ملیحه باباخانی babakhani@ut.ac.ir دانشگاه امام خمینی/ مهندسی شهرسازی استادیار دکترا
54 سعید جعفری نیا shamsj58@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی تهران/گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار دانشیار دکترا
55 ناصر  رحمدل naser8700@yahoo.com استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای- پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی پروژه های کیفی در حوزه علوم انسانی استادیار دکترا
56 مهدی  عبدالحمید mahdi_abdolhamid@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران/تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی استادیار دکترا
57 وحيد  شقاقي شهري vahidshaghaghi@yahoo.com عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده اقتصاد استادیار دکترا
58 یوسف قنبری y.ghanbari@geo.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان/جغرافیا برنامه ریزی روستایی دانشیار دکترا
59 حبیب انصاری سامانی h.samani@yazd.ac.ir دانشگاه یزد/اقتصاد بخش عمومی-اقتصاد مالی- اقتصاد پولی- سیر اندیشه های اقتصاد- اقتصاد اسلامی-اقتصاد سنجی-اقتصاد محیط زیست-اقتصاد صنعتی دانشیار دکترا
60 افشین  حمدی پور hamdipour@Tabrizu.ac.ir علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز دانشیار دکترا
61 اکبر  حسن پور a.hassanpoor@khu.ac.ir دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
62 رضا اکبریان rakbarian2014@gmail.com علوم اقتصادی دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
63 سید محمد جواد  رزمی mjrazmi@um.ac.ir دانشگاه فردوسی/اقتصاد پولی دانشیار دکترا
64 سعید صیاد شیرکش saeed.sayad@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/سیاستگذاری، حکمرانی و خط مشی گذاری؛ مدیریت دولتی دانشیار دکترا
65 محمدتقی حیدری mt.heydari@znu.ac.ir دانشگاه زنجان/برنامه ریزی شهری؛ جغرافیا دانشیار دکترا
66 جعفر یعقوبی yaghobi@znu.ac.ir دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی دانشگاه زنجان دانشیار دکترا
67 محمدرضا نیلی m.nili.a@edu.ui.ac.ir دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی اصفهان/مطالعات برنامه درسی برنامه ریزی آموزشی دانشیار دکترا
68 علیرضا معطوفی alirezamaetoofi@gmail.com دانشگاه گرگان/ مدیریت مالی و بیمه دانشیار دکترا
69 رمضان حسین زاده ra.hosainzadeh@gmail.com دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد کارشناسی
70 رضا جعفری هرندی rjafarih@gmail.com دانشگاه قم استاد دکترا
71 میثم موسائی mousaaei@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا