فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 وحید  مهربانی دانشگاه تهران/علوم اقتصادی استادیار دکترا
2 محمدرضا نیلی دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی اصفهان/مطالعات برنامه درسی برنامه ریزی آموزشی دانشیار دکترا
3 ابوالفضل شاه آبادی هیات علمی استاد دکترا
4 رضا جعفری هرندی دانشگاه قم استاد دکترا
5 امیرحسین مزینی عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس دانشیار دکترا
6 کامران محمودپور دانشگاه سیستان و بلوچستان/علوم اقتصادی/ سرمایه انسانی و آموزش استاد دکترا
7 پروانه سلاطین هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استاد دکترا
8 محسن شاطریان دانشگاه کاشان استاد دکترا
9 کیومرث  یزدان پناه درو عضو هیأت علمی دانشگاه تهران- جغرافیای سیاسی دانشیار دکترا
10 حمید برقی دانشگاه اصفهان استاد دکترا
11 یوسف قنبری دانشگاه اصفهان/جغرافیا برنامه ریزی روستایی دانشیار دکترا
12 محمدتقی حیدری دانشگاه زنجان/برنامه ریزی شهری؛ جغرافیا دانشیار دکترا
13 سعید ملکی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز استاد دکترا
14 هادی حکیمی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز استادیار دکترا
15 ابوالفضل  پاسبانی صومعه جهاد دانشگاهي/اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد توسعه، اقتصاد اسلامی استادیار دکترا
16 علیرضا  سمیعی اصفهانی دانشگاه یاسوج/ سیاست تطبیقی جامعه شناسی سیاسی دانشیار دکترا
17 حسن خسروی دانشگاه تهران/انتخابات-حقوق بشر-فلسفه حقوق-حقوق اساسی دانشیار دکترا
18 مجید نجات پور حقوق و علوم سیاسی استادیار دکترا
19 خلیل اله سردارنیا استاد گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز استاد دکترا
20 معصومه قره داغی گروه تاریخ،واحدشبستر،دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر ،ایران(نویسنده مسئول) استادیار دکترا
21 سیدمحمدرضا موسوی استاد دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز مربی دکترا
22 اکبر زارع شاه آبادی دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی دانشگاه یزد دانشیار دکترا
23 سیامک جعفرزاده دانشگاه ارومیه/ گروه فقه و حقوق اسلامی دانشیار دکترا
24 سعید صیاد شیرکش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/سیاستگذاری، حکمرانی و خط مشی گذاری؛ مدیریت دولتی دانشیار دکترا
25 طاها عشایری دکتری علوم اجتماعی-بررسی مسائل اجتماعی ایران/ دانشگاه محقق اردبیلی استادیار دکترا
26 بهناز خوش طینت گروه مدیریت، واحد بوئین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران استادیار دکترا
27 علیرضا معطوفی دانشگاه گرگان/ مدیریت مالی و بیمه دانشیار دکترا
28 سعید جعفری نیا دانشگاه خوارزمی تهران/گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار دانشیار دکترا
29 حسین نظم فر گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی استاد دکترا
30 حسین بلوچی استادیار گروه مدیریت؛ اقتصاد و حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان، گلستان.ایران. استادیار دکترا
31 داود  اصفهانیان گروه تاریخ،واحدشبستر،دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر ،ایران (نویسنده مسئول) استاد دکترا
32 سعید کیان پور پیام نور دانشیار دکترا
33 مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام استاد دکترا
34 امیرعلی فرهنگ استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
35 ابوالقاسم اثنی عشری امیری دانشگاه پیام‌نور مازندران/اقتصاد اسلامی دانشیار دکترا
36 علیرضا  تاجریان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات/ علوم ارتباطات دانش آموخته دکترا
37 سجاد  برخورداری دانشگاه تهران/اقتصاد پولی و مالی، مدل سازی اقتصادی، اقتصاد دانش، امنیت اقتصادی استادیار دکترا
38 دکتر میثم  موسائی دانشگاه تهران استاد دکترا
39 حسن  بنیانیان مدیریت دولتی دانشیار دکترا
40 محسن  مهرآرا گروه اقتصاد نظری دانشکده تهران استادیار دکترا
41 دکتر وحید  ماجد دانشگاه تهران / اقتصاد بین رشته ای استادیار دکترا
42 دکتر سیداحسان  خاندوزی استاد دکترا
43 محمد کهندل دانشکده:مدیریت. گروه:مدیریت بانکداری استادیار دکترا
44 مهدی  نوری دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مربی دکترا
45 سیدامیر  سیاح مديريت استراتژيك، دانشگاه عالي دفاع ملي استادیار دکترا
46 افشین  حمدی پور علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز دانشیار دکترا
47 حسن  کیائی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گروه اقتصاد کمی استادیار دکترا
48 سیدمحمدرضا  سید نورانی دانشگاه تهران/اقتصاد استاد دکترا
49 قهرمان  عبدلی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران استاد دکترا
50 مهندس سیدمرتضی  نبوی استاد دکترا
51 علی  امامی میبدی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاددانشگاه علامه/اقتصاد انرژی استاد دکترا
52 حسین  درودیان دانش آموخته اقتصاد دانشگاه تهران دانش آموخته دکترا
53 مرتضی  عزتی پژوهشکده اقتصاد/تربیت مدرس دانشیار دکترا
54 داریوش  ابوحمزه بودجه ریزی- بخش عمومی- اقتصاد سیاسی- اقتصاد ایران استادیار دکترا
55 فتح الله  تاری دانشگاه علامه طباطبایی/ ادیان و عرفان؛ علوم اقتصادی دانشیار دکترا
56 بیژن  عبدی هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق/دکتری مدیریت استراتژیک با گرایش اقتصاد استادیار دکترا
57 Abolghasem Tohidinia دانشگاه تهران/ اقتصاد اسلامی/ فلسفه اقتصاد/ اخلاق در اقتصاد استادیار دکترا
58 مصطفي  سليمي‌فر استاد دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد استاد دکترا
59 وحيد  شقاقي شهري عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده اقتصاد استادیار دکترا
60 ابراهيم  رحماني حقوق بین الملل ، دانشگاه پیام نور دانش آموخته دکترا
61 مهدی  قائمی اصل دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
62 رمضان حسین زاده دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد کارشناسی
63 میثم موسائی دانشگاه تهران استاد دکترا
64 علیرضا واعظی پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور استادیار دکترا
65 حمید پاداش دانشگاه تهران/توسعه/ بخش عمومی/ فلسفه اقتصاد استادیار دکترا
66 مهربان  پارسا مهر جامعه شناسی شهری و توسعه دانشیار دکترا
67 باقر  درویشی اقتصاد دانشگاه ایلام استادیار دکترا
68 دکتر بهروز  ملکی دکترای علوم اقتصادی با تخصص اقتصاد مسکن و اقتصاد توسعه مربی دکترا
69 صادق  برزگر گروه جغرافیا. دانشگاه پیام نور/برنامه ریزی شهری استادیار دکترا
70 رضا اکبریان علوم اقتصادی دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
71 امیر خادم علیزاده دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی/اقتصاد اسلامی ، مالی، روش شناسی ، بخش عمومی دانشیار دکترا
72 فرهاد رهبر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اقتصاد نظری استاد دکترا
73 نادر مهرگان دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی‌سینا استاد دکترا
74 حسن سبحانی دانشگاه تهران استاد دکترا
75 جعفر یعقوبی دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی دانشگاه زنجان دانشیار دکترا
76 حبیب انصاری سامانی دانشگاه یزد/اقتصاد بخش عمومی-اقتصاد مالی- اقتصاد پولی- سیر اندیشه های اقتصاد- اقتصاد اسلامی-اقتصاد سنجی-اقتصاد محیط زیست-اقتصاد صنعتی دانشیار دکترا
77 حبیب  جعفری رازی کرمان/دانشگاه رازی- دانشکده علوم/ آمار دانشیار دکترا
78 ملیحه باباخانی دانشگاه امام خمینی/ مهندسی شهرسازی استادیار دکترا
79 ناصر  رحمدل استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای- پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی پروژه های کیفی در حوزه علوم انسانی استادیار دکترا
80 مهدی  عبدالحمید دانشگاه علم و صنعت ایران/تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی استادیار دکترا
81 اکبر  حسن پور دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
82 صابر قرباني عضو هیات علمی دانشگاه آزاد استادیار دکترا
83 سید محمد جواد  رزمی دانشگاه فردوسی/اقتصاد پولی دانشیار دکترا
84 احمدعلی خائف الهی دانشگاه تربیت مدرس/ رفتار سازمانی - منابع انسانی/سیاستگذاری، حکمرانی و خط مشی گذاری؛ علوم اقتصادی؛ مدیریت منابع انسانی دانشیار دکترا
85 علی دینی ترکمانی عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی/ علوم اقتصادی استادیار دکترا
86 رضا اکبریان علوم اقتصادی دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
87 سیدمحمدحسن مصطفوی منتظری دانشگاه تربیت مدرس/اقتصاد مربی دکترا
88 علی مهرگان دانشگاه مازندران/ اقتصاد استادیار دکترا
89 محمد هادی رستمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)/ فقه و حقوق خصوصی استادیار دکترا
90 سیمین قادری دانشگاه چابهار/ علوم اقتصادی استادیار دکترا
91 علی  سلمان پور زنوز استادیار ، گروه اقتصاد، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران استادیار دکترا
92 محمد هومانی فراهانی دانشکده علوم انسانی، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو، ماکو، ایران استادیار دکترا