مقاله


کد مقاله : 13981214235797

عنوان مقاله : آینده‌نگاری نقش انتقاد و اخلاق در آموزش عالی با رویکرد دلفی

نشریه شماره : 60 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 308

فایل های مقاله : 385 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احسان نامدار جویمی davood.joyame@gmail.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

اطلاعات به‌طور عمده در دسترس اکثریت مردم است، حتی اگر این دانش همیشه قابل‌اعتماد و سازنده نباشد. آموزش عالی بر روی آموزش و توسعه افراد حرفه‌ای کارآمد و رقابتی تمرکز کرده است. هدف این پژوهش آینده‌نگاری نقش اخلاق و انتقاد در آموزش عالی است و به این منظور از تکنیک دلفی استفاده‌شده است. در این پژوهش از نظرات 58 متخصص در مراحل دلفی استفاده‌شده است. رویکرد این مقاله عمدتاً توصیفی و اکتشافی است. دسته‌بندی‌های ذهنی خبرگان در سه حوزه مختلف قرار دارند: بازتاب اخلاقی و انتقادی در مورد نقش فناوری در عصر معاصر و در آینده؛ جنبه‌های حرفه‌ای و اقتصادی؛ آموزش مدنی و مهارت‌های نرم‌افزاری و روش پژوهشی. نتایج نشان می‌دهند در حال و آینده از نیاز به ترویج آموزش اخلاقی دانشجویان مهندسی و مدیریت برای ترویج بحث‌های انتقادی و چند رشته‌ای در مورد مشکلات موجود و حفاظت و ساختن با مسئولیت آینده حمایت می‌شود. برخی از استادان نیاز به آموزش اخلاقی در دوره‌های مهندسی و مدیریت را به رسمیت نمی‌شناسند و به همین ترتیب، بیشتر دوره‌های مهندسی و مدیریت که آموزش داده می‌شود، آموزش اخلاقی در برنامه درسی خود ارائه نمی‌دهند و دانشجویان تا بعد از دوره فارغ‌التحصیلی اصول رعایت روش پژوهشی و کاری اخلاقی را رعایت نمی‌کنند که این موارد ماحصل عدم آموزش این موارد به آن‌ها است. آموزش اخلاقی در دوره‌های مهندسی و مدیریت هنوز غالباً به لحاظ محتوای درسی بسیاری از واحدهای درسی موردمطالعه و به لحاظ مشخصات اهمیت ثانوی دارد.