مقاله


کد مقاله : 13981214235803

عنوان مقاله : شناسایی موانع پیش روی سرمایه¬گذاری با تاکید بر واگذاری اراضی دولتی(مطالعه موردی نیروگاه¬های خورشیدی و مقیاس کوچک در استان کرمان)

نشریه شماره : 60 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 288

فایل های مقاله : 308 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نعیمه حسین جانی زاده naeemeh.hj@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

بهبود محیط کسب وکار هر کشور با فراهم کردن شرایط رقابت¬پذیری و بسترسازی مناسب برای ورود موثر بخش خصوصی، نقش تعیین کننده¬ای در توسعه سرمایه¬گذاری ایفا می¬کند. از این رو همه کشورها براي ایجاد فضاي کسب و کار مناسب، تمام تلاش خود را به کار بسته و به صورت مداوم در حال برنامه¬ریزی برای انجام اصلاحات مقتضی هستند. یکی از عوامل مهم که فرایند شروع کسب و کار در کشور را با چالش مواجه کرده است، اخذ مجوزهای قانونی می¬باشد. مجوز واگذاری زمین¬های دولتی برای طرح¬های تولیدی از جمله مهم¬ترین و زمان¬برترین این مجوزها است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی دقیق فرایند واگذاری اراضی ملی و دولتی به طرح¬های سرمایه¬گذاری و پاسخ به این سوال است که چرا این فرایند بسیار طولانی و زمان¬بر است. بدین منظور، پس از بیان مبانی قانونی واگذاری اراضی ملی و دولتی و فرایند واگذاری این اراضی، 19 پرونده واگذاری به مجریان نیروگاه¬های خورشیدی و مولد مقیاس کوچک استان کرمان به صورت میدانی بررسی و متوسط زمان انجام هر گام محاسبه شده است. نتایج نشان می¬دهد استعلامات قانونی از دستگاه¬های اجرایی مختلف که به طور متوسط یک ماه زمان می¬برد و نیز وجود کارگروه¬ها و کمیته¬های تخصصی متعدد که به صورت متوالی و در فواصل زمانی نامنظم و طولانی تشکیل می¬گردند، در غیاب یک نظام اداری کارآمد باعث شکل¬گیری یک فرایند اداری نفس¬گیر برای متقاضیان زمین¬های دولتی شده است. در انتها پیشنهادها و راهکارهای اجرایی بیان شده است.