• صفحه اصلی
  • شناسایی موانع پیش روی سرمایه¬گذاری با تاکید بر واگذاری اراضی دولتی(مطالعه موردی نیروگاه¬های خورشیدی و مقیاس کوچک در استان کرمان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981214235803 بازدید : 8249 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی