مقاله


کد مقاله : 13991226272697

عنوان مقاله : ارزیابی توانهای توسعه اکوتوریسم در دریاچه سد سنگرد سبزوار

نشریه شماره : 64 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 204

فایل های مقاله : 854 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی اکبر شایان یگانه aasy1358@gmail.com مدرس دکترا

چکیده مقاله

در فعالیت¬های گردشگری مانند همه فعالیت¬های تجاری دیگر باید راهبرد گردشگری طراحی شود تا بتوان در جهت توسعه پایدار برنامه ریزی کرد. از مهم¬ترین مدل¬های برنامه¬ریزی راهبردی در توسعه گردشگری مدل سنتی SWOT است. منطقه مورد مطالعه در شهرستان ششتمد استان خراسان رضوی واقع است که به لحاظ طبیعی می تواند قابلیت گردشگری داشته باشد. در اين مقاله بر اساس تکنیک تحليلي SWOT نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و همچنين فرصت¬ها و تهديدهاي موجود (عوامل خارجی) در راه توسعه اکوتوریسم بررسي و پس از طرح پرسشنامه به وزن¬دهی و اولویت¬بندی هریک از این عوامل پرداخته شده است و در نهایت نتیجه-گیری شده و پیشنهاداتی جهت معرفی و توسعه اکوتوریسم منطقه ارائه شده است تا بتواند گامي كوچك در رفع مشكلات و تنگناهاي توسعه گردشگري اين منطقه بردارد. با توجه به تکنیک یاد¬شده بهره¬گيري از وضعيت ممتاز منطقه به عنوان یک جاذبه و چشم¬انداز اکوتوریسمی، ايجاد بستري مناسب براي سرمايه¬گذاري بخش خصوصي در فعاليت¬هاي اکوتوریسمی منطقه، تبليغات جهت معرفی پدیده¬های اکوتوریسمی منطقه و بازاريابي و تنوع در ارائه خدمات گردشگري براي جذب گردشگران و تبديل منطقه به قطب طبیعت¬گردی فعال در منطقه، لازم و ضروري مي¬باشد.