• صفحه اصلی
  • رتبه‌بندي روستاهاي بخش مركزي شهرستان كرمانشاه بر مبناي درجه توسعه‌يافتگي با استفاده از روش تاکسونومي عددي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970405171228112978 بازدید : 6189 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی