• صفحه اصلی
  • ارائه مدل شبه فدرالیسم استانی بعنوان معماری جدید توسعه کشور (در راستای مبحث تفویض اختیارات ریاست جمهوری به استانداران سراسر کشور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970430112124143408 بازدید : 3324 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی