• صفحه اصلی
  • تئوري توسعه ابن خلدون: «آيا اين نظريه عملكرد ضعيف عصر حاضر جهان اسلام را تبيين مي‌کند؟»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله