• صفحه اصلی
  • تئوري توسعه ابن خلدون: «آيا اين نظريه عملكرد ضعيف عصر حاضر جهان اسلام را تبيين مي‌کند؟»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1397043011393143411 بازدید : 4691 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی