• صفحه اصلی
  • بررسی تاریخی تأثیر توزیع ناموزون فضایی یارانه‌های کالاهای اساسی بر مهاجرت‌های روستایی- شهری در راستای نظام آتی سیاستگذاری در برنامه‌ریزی منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: مهاجران روستایی شهر ایلام)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981214235801 بازدید : 5713 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی