• صفحه اصلی
  • چارچوب‌های حقوقی تامین مالی جمعی کسب و کارهای نوپا و راهکارهای حل چالش‌های آن: بایسته‌ها و سیاستگذاری‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000426274266 بازدید : 6283 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی