• صفحه اصلی
  • مقایسه نسل های قدیم و جدید شهرهای جدید در چین (مطالعه موردی: منطقه کلانشهری شانگهای)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400080431995 بازدید : 3733 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی