• صفحه اصلی
  • مقدمه‌اي بر استراتژي توسعه منطقه‌اي (RDS) (با تأکيد بر تجارب ايرلند شمالي، استوني، موراوياي جنوبي و کردستان عراق )

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970714164780 بازدید : 8380 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی