مقاله


کد مقاله : 13981010204420

عنوان مقاله : نقش بانک¬های توسعه در توسعه و اشتغال زایی

نشریه شماره : 59 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 536

فایل های مقاله : 643 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمید پاداش sh@ut.ac.ir - -

چکیده مقاله

از جمله مهم¬ترین نهادهای موثر بر توسعه سطح اشتغال در جامعه بانک¬های توسعه¬ می¬باشد. بانک¬های¬توسعه¬ کارآفرینان جدید را تحریک و تشویق می¬کند تا در راستای اکتشاف نواحی جدید فرایندهای تولیدی گام بردارند. تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش بانک¬های توسعه در توسعه و اشتغال زایی بود. از این رو به شیوه تحلیلی- توصیفی به بررسی زمینه¬های پیدایش بانک-های توسعه¬ای و نقش آن¬ها در تحریک اقتصادی جوامع پرداخته شده. با بررسی چند مورد از مهم¬ترین بانک¬های توسعه ای دنیا از جمله بانک توسعه برزیل، بانک توسعه چین، بانک توسعه کره و بانک توسعه ترکیه مشخص گردید که ماهیت شکل¬گیری بانک¬های توسعه¬ای در کشورها، تفکیک تسهیلات تجاری از تسهیلات توسعه¬ای برای کمک به اهداف توسعه پایدار از جمله اشتغال زایی است. توزیع تسهیلات در بانک¬های توسعه به شدت به استراتژی¬ها و سیاست های صنعتی دولت¬ها وابسته بوده و بانک¬های توسعه¬ای، چه خصوصی باشند چه دولتی، بر خلق ارزش افزوده و در نتیجه افزایش رشد اقتصاد ملی تأثیرگذار می باشند. مرور آمار موجود نشان داد که سطح اشتغال در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته در وضعیتی اسف¬بار قرار دارد. همچنین آمار موجود نشان دهنده این حقیقت است که سرمایه پنج بانک توسعه¬ای فعال در کشور( شامل بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک توسعه تعاون، بانک مسکن و بانک کشاورزی) در مجموع 3.6 میلیارد دلار است که این رقم در مقایسه با سایر بانک¬های توسعه¬ای دنیا بسیار ناچیز می باشد.