• صفحه اصلی
  • کارآفريني سازماني و نقش آن در اقتصاد مقاومتي با استفاده از روش تحليل عاملي و معادلات ساختاري

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970221193450112056 بازدید : 5255 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی