درباره ما


فصلنامه علمي راهبرد توسعه، مجله‌اي است نظري و تجربي كه به مسايل مختلف توسعه در جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازد و هدف از انتشار آن، زمينه‌سازي براي پيشرفت ايران و دستيابي به اهداف چشم‌انداز بيست ساله است.

راهبرد توسعه مفتخر است که آوردگاه انديشه‌ها باشد. به همين منظور هيأت تحريريه فصلنامه راهبرد توسعه، از کليه استادان، صاحب‌نظران و پژوهشگران براي ارسال مقالات علمي و پژوهشي خود جهت چاپ در اين فصلنامه، دعوت به عمل مي‌آورد.

امتياز: علمي- ترويجي. طبق نامه شماره 11552/3 مورخ 27/12/86 و نامه تمديد امتياز (به شماره 25906/3 مورخ 11/2/91) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 

فصلنامه راهبرد توسعه تابع قوانین بین المللی (COPE) است و از اصول و ضوابط آن استفاده می‌کند. (مطالعه قوانین)

 

در راستای ارتقاء کیفیت و به‌منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان؛ در بررسی مقالات این نشریه، از سامانه مشابهت یاب استفاده می شود.  (سامانه سمیم نور)

 

نویسندگان نشریه موظف به امضای  فرم تعهد چاپ و  فرم تعارض منافع هستند.

 

 

اطلاعیه مهم درباره هزینه داوری و چاپ مقاله در فصلنامه راهبرد توسعه
از تاریخ 1398/12/18 از نویسنده یا نویسندگان محترم هر مقاله که در سامانه مجله  "راهبرد توسعه"، بارگذاری می شود ، در صورتی که مقاله آنان قابل بررسی و وارد شدن به مراحل داوری تشخیص داده شود، مبلغ 150.000 تومان بابت داوری و در صورت پذیرفته شدن مبلغ 250.000 تومان بابت چاپ،  دریافت می شود.