شناسنامه


 

 صاحب امتياز:  مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه

 مدير مسئول:دكتر سیدمرتضی نبوی

 سردبير: دكتر حسن سبحاني

 امتياز:علمي- ترويجي. طبق نامه شماره 11552/3 مورخ 27/12/86 و نامه تمديد

          امتياز (به شماره 25906/3 مورخ 11/2/91) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ناشر: مركز پژوهشي مطالعات راهبردي توسعه

 حروفچيني و صفحه آرايي: قربان تاجريان

 

نشاني: تهران ـ خيابان فلسطين شمالي ـ پايين‌تر از زرتشت ـ پلاك 554 ـ طبقه 3

كدپستي: 1415754394- تلفکس: 88991802

شماره تماس: 09352365961

پست الکترونیکی: rahbord.tousee@gmail.com

آدرس اینترنتی: www.tsrc.ir

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين فصلنامه در پايگاه‌هاي زير نمايه مي شود

 

www.isc.gov.irپايگاه استنادي علوم جهان اسلام 

www.magiran.com   بانك اطلاعات نشريات كشور

 

 

چاپ: انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

قيمت:5000 تومان