اخبار نشریه

فصلنامه راهبرد توسعه شماره جدید (60 زمستان 1398) منتشر شد

داوران اين شماره:آقایان  دکتر حسن سبحانی، دکتر فتح الله تاری، دکتر وحید مهربانی، دکتر حمید پاداش،
 دکتر داریوش ابوحمزه، دکتر طاها عشایری، دکتر باقر درویشی و خانم دکتر پروانه سلاطین.

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

 

 

v       سخن سردبير.......................................................................................................................................................... 5

 

v       ميزگرد: چالش های توسعه بلند مدت کشور .......................................................................................................... 7

 

v       آزمون فرضیه اثرگذاری نامتقارن نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی در ایران .......................................................  30

امیرعلی فرهنگ/ محمد خداوردیزاده/ صابرخداوردیزاده

 

v       آینده‌نگاری نقش انتقاد و اخلاق در آموزش عالی با رویکرد دلفی ......................................................................  53

حسان نامدار جویمی/ سید علیقلی روشن/ نور محمد یعقوبی

 

v       تأثیر کیفیت مقررات بر فضای کسب و کار در گروه کشورهای منتخب ............................................................... 75

پروانه سلاطین/ مجيد پوش پارس

 

v       بررسی تأثیر آموزشِ منابع انسانی بر توسعه­ فناوری و اقتصادی جوامع )با تأکید بر جامعۀ ایران) ........................ 97

رامین مرادی/ عباس رمضانی باصری

 

v       بررسی تاریخی تأثیر توزیع ناموزون فضایی یارانه‌های کالاهای اساسی بر مهاجرت‌های روستایی- شهری در راستای نظام آتی سیاستگذاری در برنامه‌ریزی منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: مهاجران روستایی شهر ایلام) ........ 121

جواد علی‌بیگی

 

v       سنجش تأثیر محیط کسب و کار بر تولید ناخالص داخلی در دو گروه کشورهای اسلامی در حال توسعه(گروه D8) و برگزیده با تأکید بر شاخص رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد GCI ......................................................... 143

صادق بافنده ایماندوست/ علی مفیدی

 

v       شناسایی موانع پیش روی سرمایه­گذاری با تاکید بر واگذاری اراضی دولتی(مطالعه موردی نیروگاه­های خورشیدی و مقیاس کوچک در استان کرمان) ................................................................................................................... 176

نعیمه حسین‌جانی زاده/ مهدی قائدی