اخبار نشریه

فصلنامه راهبرد توسعه شماره جدید (61 بهار 99) منتشر شد

 

v       سخن سردبير.......................................................................................................................................................... 5

 

v       ميزگرد: نسبت توسعه با تاب آوری اقتصادی در ایران............................................................................................. 7

 

v       رویکرد حق محور به توسعه ................................................................................................................................  33

مهدی فیروزی

 

v       بررسی تاثير اعتماد اجتماعی بر توسعه با تاکید بر شاخص توسعه انسانی در سال­های 2016-1980 .................  56

سید محمد مستولی زاده

 

v       ارزیابی شاخص‌های سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با توسعه‌یافتگی مناطق شهری (نمونه موردی محلات سرتپوله، شالمان و غفور شهر سنندج) ................................................................................................................................ 79

خلیل­الله سردارنیا/ محمد کمری/ حسین محسنی

 

v       بررسی موانع و مشکلات توسعه صنایع روستایی با رویکرد فرا تحلیل .............................................................. 108

نرجس مومن/ مجید یاسوری

 

v       مطالعه تطبیقی خطوط فکری عمده آرمان شهرگرایان مسلمان و غیر مسلمان ................................................ 137

مجید یاسوری/ مریم سجودی

v       ارزیابی عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری در کوتاه­مدت و بلندمدت در کشورهای منتخب جاده ابریشم ........... 165

احمدرضا شیرزادی/ زهرا زمانی/ شیرین اربابیان

 

v       رفاه اجتماعی روستایی؛ معرف­ها و سنجش عوامل موثر بر آن (موردپژوهی: روستاییان دهستان منصور آقایی روانسر) .............................................................................................................................................................. 189

الهام طهموري/ اميرحسين علي­بيگي/ شهپر گراوندي

 

v       برآورد ارزش اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب شهرستان بهبهان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط .......... 211

ایمان دانائی فر/ رقیه تراهی/ مهرداد مهدی زاده

 

v       نقش توانایی شبکه کارآفرین در کشف فرصت‌های کارآفرینی (شبکه‌های اجتماعی کارآفرینی فعال در اینستاگرام و تلگرام) ........................................................................................................................................................... 240

غزاله طاهری عطار/ گل بهار پورانجنار/ احسان نامدار جویمی