فهرست مقالات


شماره 52 سال 13 زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970219133816112014 اقتصاد سیاسی سرمایه‌گذاری در بخش‌های نامولد ایران
دکتر سیداحسان خاندوزی
محسن فتح اله بياتي
زهرا فاضل فرد
2 13970219134716112015 شکل‌گیری دولت رانتیر و تاثیر آن در فروپاشی رژیم پهلوی دوم
مجيد عباس‌زاده مرزبالي
3 13970221191446112050 تأثير همکاري‌هاي اجتماعي بر رشد اقتصادي
پروانه سلاطين
ملورين دانش‌پناه
سمانه محمدي
4 13970221191910112051 تأملی بر نرخ تنزيل اجتماعی و رويکردهای محاسبه و کاربرد آن
دکتر امیرحسین مزینی
5 1397022119242112052 شهر دانش‌بنيان به مثابه مفهومي ميان رشته‌اي
مريم جعفري مهرآبادي
مريم سجودي
6 13970221192850112053 مطالعه عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارتمان‌نشيني در ايران (با تأکيد بر کلانشهر تهران)
علي قلي جوکار
مجيد کاشاني
حسين فکرآزاد
7 13970221193213112055 اهمیت آموزش رسمی در ارتقای بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی: شواهدی از ایران، منطقه مِنا (MENA) و جهان
وحید مهربانی
8 13970221193450112056 کارآفريني سازماني و نقش آن در اقتصاد مقاومتي با استفاده از روش تحليل عاملي و معادلات ساختاري
ابوالفضل روحاني
عباس کرامتي
امير مهدي‌آبادي
9 13970221194049112057 برآورد ریسک و نااطمینانی شغلی در بازار کار ایران
حسن دليري
10 1397022119457112058 تحلیل راهبردهای رشد و توسعه کسب وکار در حوزه صنایع و معادن(مطالعه مورد استان خراسان جنوبی)
سید علی بنی‌هاشمی
جواد یوسفی

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)