فهرست مقالات


شماره 61 سال 16 بهار 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990411238065 رویکرد حق محور به توسعه
مهدی فیروزی
2 13990411238066 بررسی تاثير اعتماد اجتماعی بر توسعه با تاکید بر شاخص توسعه انسانی در سال¬های 2016-1980
سید محمد مستولی زاده
3 13990411238067 ارزیابی شاخص‌های سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با توسعه‌یافتگی مناطق شهری (نمونه موردی محلات سرتپوله، شالمان و غفور شهر سنندج)
خلیل¬الله سردارنیا
4 13990411238068 بررسی موانع و مشکلات توسعه صنایع روستایی با رویکرد فرا تحلیل
نرجس مومن
5 13990411238069 مطالعه تطبیقی خطوط فکری عمده آرمان شهرگرایان مسلمان و غیر مسلمان
مجيد ياسوري
6 13990411238070 ارزیابی عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری در کوتاه¬مدت و بلندمدت در کشورهای منتخب جاده ابریشم
شیرین اربابیان
7 13990411238071 رفاه اجتماعی روستایی؛ معرف¬ها و سنجش عوامل موثر بر آن (موردپژوهی: روستاییان دهستان منصور آقایی روانسر)
شهپر گراوندی
8 13990411238072 برآورد ارزش اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب شهرستان بهبهان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
ایمان دانائی فر
9 13990411238073 نقش توانایی شبکه کارآفرین در کشف فرصت‌های کارآفرینی (شبکه‌های اجتماعی کارآفرینی فعال در اینستاگرام و تلگرام)
احسان نامدار جویمی

شماره 60 سال 15 زمستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13981214235796 آزمون فرضیه اثرگذاری نامتقارن نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی در ایران
صابر خداوردیزاده
2 13981214235797 آینده‌نگاری نقش انتقاد و اخلاق در آموزش عالی با رویکرد دلفی
احسان نامدار جویمی
3 13981214235798 تأثیر کیفیت مقررات بر فضای کسب و کار در گروه کشورهای منتخب
پروانه سلاطين
4 13981214235800 بررسی تأثیر آموزشِ منابع انسانی بر توسعه¬ فناوری و اقتصادی جوامع )با تأکید بر جامعۀ ایران)
عباس رمضانی باصری
5 13981214235801 بررسی تاریخی تأثیر توزیع ناموزون فضایی یارانه‌های کالاهای اساسی بر مهاجرت‌های روستایی- شهری در راستای نظام آتی سیاستگذاری در برنامه‌ریزی منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: مهاجران روستایی شهر ایلام)
جواد علی‌بیگی
6 13981214235802 سنجش تأثیر محیط کسب و کار بر تولید ناخالص داخلی در دو گروه کشورهای اسلامی در حال توسعه(گروه D8) و برگزیده با تأکید بر شاخص رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد GCI
صادق بافنده ایماندوست
7 13981214235803 شناسایی موانع پیش روی سرمایه¬گذاری با تاکید بر واگذاری اراضی دولتی(مطالعه موردی نیروگاه¬های خورشیدی و مقیاس کوچک در استان کرمان)
نعیمه حسین جانی زاده

شماره 57 سال 15 بهار 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980327190185 تأثیر شاخص‌های توسعه انسانی بر رشد اقتصادی دربین کشورهای اسلامی
علیرضا تمیزی
2 13980401190319 جنبه های اقتصادی فرآوری پسماندهای شهری با نگرشی بر کشورهای پیشروی جهان (مطالعه موردی: کلان شهر اراک)
رضا احمدي
3 13980401190320 پهنه‌بندی توسعه یافتگی از منظر برنامه¬ریزی منطقه¬ای دفاعی استان سیستان و بلوچستان: مدل آنالیز استان
سیروس نبیونی
4 13980401190321 آینده‌نگاری و سناریوسازی ظهور نسل پیر در آینده و مراقبت¬های لازم با توجه به دیجیتالی شدن امور رفاهی در نظام جمهوری اسلامی ایران در آینده
باقر کرد
5 13980401190322 تدوین وضعیت توسعه فضایی در شهرستان رشت با تاکید بر الگوی راهبرد توسعه منطقه‌ای (RDS)
مجيد ياسوري
6 13980401190323 توسعه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی: تحلیل محتوای کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید دوره متوسطه نظری از منظر میزان انعکاس ویژگی های شخصیتی کارآفرینی
جواد آقامحمدی
7 13980401190324 آینده‌نگاری زندگی کاری و ارتباط کار و زندگی با رویکرد دلفی
احسان نامدار جویمی

شماره 56 سال 14 زمستان 1397
شماره 55 سال 14 پاییز 1397
شماره 54 سال 14 تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970714164788 تاثیر تبعیض اقتصادی بین منطقه¬ای بر رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
مجتبی ملکی شهریور
2 13970726165085 تحلیلی بر برنامه¬های راهبردی دانشگاه¬های دولتی ایران
زهرا معارفوند
3 13970726165086 بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی سکونت گاه های غیر رسمی (مطالعه موردی: محله عینک شهر رشت)
مريم جعفري مهرآبادي
مريم سجودي
سيده فاطمه امامي
4 13970726165087 رویکردی بر علل نابرابری توسعه در شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک بخش های اقتصادی و اجتماعی با استفاده از تکنیک تاپسیس
احمد حجاریان
5 13970726165088 بررسی و تحلیل نقش ترويج و آموزش کشاورزی در توسعه پايدار روستايی (مطالعه موردی: نواحی روستایی استان چهارمحال و بختياری)
اصغر نوروزی
داوود مهدوی
خدابخش توکلی
6 13970726165089 بررسی انواع ریسک و مدیریت ریسک در نظام بانکداری اسلامی
لیلا محرابی
7 13970726165090 تاثیرمحرک¬های بخش¬بندی صادراتی برعملکرد صادراتی شركت¬هاي صادر‌كننده خشکبار مستقر درتهران
محمد کهندل

شماره 53 سال 14 بهار 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1397042521448143318 بايسته‌هاي حفظ محيط زيست در پرتو قواعد فقه
حامد مایلی
2 13970714164774 تحليل هم‌جمعي از کيفيت زندگي منطقه‌اي در ايران
مجتبي وليبيگي
3 13970714164775 بررسی وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران
سید محمدرضا مهدویان
مرضیه اسفندیاری
4 13970714164776 نظام صنفی کشاورزی و انتظارات کشاورزان؛ مورد مطالعه شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی
فائزه سادات حسینی
احمد عابدی سروستانی
5 13970714164777 بررسي و تحليل شاخصه‌هاي نظامات توسعه‌يافته ثبتي
مهدی ناصر
6 13970714164778 رهیافت ارزیابی مشارکتی روستایی: چالش¬ها و انتقادات
محمدعثمان حسین¬بر
بهروز روستاخیز
7 13970714164780 مقدمه‌اي بر استراتژي توسعه منطقه‌اي (RDS) (با تأکيد بر تجارب ايرلند شمالي، استوني، موراوياي جنوبي و کردستان عراق )
مجيد ياسوري
مريم سجودي
8 13970714164781 بررسي اثر تحريم‌هاي جامع شوراي امنيت بر حجم تجارت ايران و کشورهاي منتخب با تمرکز بر اثر وقوع بحران مالي اخير
سيد عزيز آرمن
احمد صلاح منش
رضا علائي

شماره 52 سال 13 زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970219133816112014 اقتصاد سیاسی سرمایه‌گذاری در بخش‌های نامولد ایران
دکتر سیداحسان خاندوزی
محسن فتح اله بياتي
زهرا فاضل فرد
2 13970219134716112015 شکل‌گیری دولت رانتیر و تاثیر آن در فروپاشی رژیم پهلوی دوم
مجيد عباس‌زاده مرزبالي
3 13970221191446112050 تأثير همکاري‌هاي اجتماعي بر رشد اقتصادي
پروانه سلاطين
ملورين دانش‌پناه
سمانه محمدي
4 13970221191910112051 تأملی بر نرخ تنزيل اجتماعی و رويکردهای محاسبه و کاربرد آن
دکتر امیرحسین مزینی
5 1397022119242112052 شهر دانش‌بنيان به مثابه مفهومي ميان رشته‌اي
مريم جعفري مهرآبادي
مريم سجودي
6 13970221192850112053 مطالعه عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارتمان‌نشيني در ايران (با تأکيد بر کلانشهر تهران)
علي قلي جوکار
مجيد کاشاني
حسين فکرآزاد
7 13970221193213112055 اهمیت آموزش رسمی در ارتقای بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی: شواهدی از ایران، منطقه مِنا (MENA) و جهان
8 13970221193450112056 کارآفريني سازماني و نقش آن در اقتصاد مقاومتي با استفاده از روش تحليل عاملي و معادلات ساختاري
ابوالفضل روحاني
عباس کرامتي
امير مهدي‌آبادي
9 13970221194049112057 برآورد ریسک و نااطمینانی شغلی در بازار کار ایران
حسن دليري
10 1397022119457112058 تحلیل راهبردهای رشد و توسعه کسب وکار در حوزه صنایع و معادن(مطالعه مورد استان خراسان جنوبی)
سید علی بنی‌هاشمی
جواد یوسفی

شماره 51 سال 13 پاییز 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970404195748112950 تحليلي بر نوسازی تئوری توسعه
هادي حکيمي
محسن فتح اله بياتي
2 13970405102643112961 تأثیر مدیریت منابع طبیعی(از کانال شاخص نهادی حکمرانی) بر شاخص خوشبختی کشورهای منتخب اوپک در مقایسه با نروژ
ابوالفضل شاه¬آبادی
فریبا مهری تلیابی
راضيه داوري كيش
3 13970405102945112962 بهره¬گیری از ظرفیت¬های اقتصاد آزمایشگاهی در توسعه نظام آموزشیِ رشته اقتصاد درکشور
محمدنقی نظرپور
سیدمهدی میرحسینی
4 13970405103217112963 بررسي متغيرهاي اثر گذار بر بهره‌وري نيروي کار ايران-رويکرد بلندمدت وکوتاه‌مدت
مرتضي صالحي سربيژن
5 1397040510345112964 الگوی توسعه اجماع پکن: بررسی مبانی فکری و اندیشگی
فریبرز ارغوانی پیرسلامی
فاطمه فروتن
6 13970405103613112965 بررسي تطبيقي آموزش و پرورش کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه
ندا ابراهيمي مقدم
محمد خوش‌چهره
7 13970405103811112966 برنامه‌ريزي راهبردي توسعه گردشگري در مناطق روستايي استان سيستان و بلوچستان در راستاي توانمندنسازي اجتماعات محلي
مرتضي اسمعيل‌نژاد
فهيمه شهرکي
ابراهيم رضائي
8 13970405105420112968 تغيير ساختارهاي جمعيتي نيروي‌کار کشاورزي نقاط روستايي ايران طي دوره 90-1365
علي قاسمي اردهايي
قربان حسيني
ولي‌اله رستمعلي‌زاده
9 13970405105727112969 تحليل نهادي از فرايند واگذاري اختيارات مالي به استانها طي برنامههاي عمران و توسعه در ايران
محمد غفاري فرد
10 1397040510593112970 بررسي رابطه بين ميزان دسترسي به اعتبارات و شاخص¬هاي توسعه اقتصادي خانوارهاي روستايي شهرستان رشت
مجيد ياسوري
نادر افقي
سيده فاطمه امامي

شماره 50 سال 13 تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970404201245112951 رويکرد تحليلي و انتقادي بر نقش مديريت، برنامه‌ريزي و طراحي شهري در تحقق نظريه شهر خلاق
آزاده جلالي
محمدرضا پورجعفر
2 1397040517652112975 توسعه شهر ایرانی اسلامی و مدرنیته
محمدرحیم رهنما
بهنام عطا
3 139704051794112976 واکاوي مفهوم زيبايي در فضاي شهري
مليحه ايزدي
مهسا اکرمي
4 13970405171055112977 تأثير تأمين مالي و بانکداري ويژه کسب و کارهاي کوچک و متوسط بر توسعه اقتصادي
سعيد کيان پور
5 13970405171228112978 رتبه‌بندي روستاهاي بخش مركزي شهرستان كرمانشاه بر مبناي درجه توسعه‌يافتگي با استفاده از روش تاکسونومي عددي
منصور پروين
بهمن شفيعي
6 13970405171441112979  نگرشي مقايسه‌اي بر «مطالعات توسعه» در رهيافت‌هاي اقتصاد سياسي بین‌الملل و روابط بين‌الملل
هادی آجیلی
7 13970405171555112980 دانش و رونق بخش صنعت ايران
8 13970405171711112981 مسکن پایدار از حیث تجارب کشورها
مجيد ياسوري
اسماعيل آقائي‌زاده
سپيده زارع
9 1397040517206112982 امکان‌سنجی بهره‌گیری از فناوری هسته‌ای در رشد و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان
مهدی صادقی شاهدانی
عبداله علم¬خواه
10 13970405172217112983 سنجش سطح توسعه‌يافتگي دهستان‌هاي شهرستان کرمانشاه با استفاده از مدل AHP FUZZY
سعيد ملکي
صادق مختاري
حسين طاهري
ليلا کشتکار

شماره 49 سال 13 بهار 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970404205520112952 توسعه، تحصیلات عالی و بیکاری
مریم ملائی
شیوا پروائی هره دشت
کاظم رحیمی
2 13970405172743112984 بررسی بایسته‌های طراحی مجتمع‌های خدماتی- رفاهی میان‌راهی با رویکرد توسعه درون‌زا در سبزوار با تأکید بر توانمندی‌های فرهنگی
غلامحسین ناصری
محسن عزیزی
موسی‌الرضا غربی
3 13970405173010112985 فلسفه کارآفريني در نظريات اقتصادي
سيده الهه عادل رستخيز
4 13970405173130112986 واکاوی تأثیر خشکسالی بر سکونتگاه‌های روستایی با تأکید بر شاخص‌های کالبدی و فضایی(مطالعه موردی: روستاهای شهرستان هیرمند)
زهرا محمدی یگانه
مریم نوری
5 13970405173313112987 مطالعه تطبيقي اشتغال زنان و مردان در استانهاي کشور با تأکيد بر سرشماري‌هاي 1385 و 1390
قاسم علي¬محمدي
اکبر زارع شاه¬آبادي
6 13970405173453112988 تحلیل و شناسایی مؤلفه¬های مؤثر بر افزایش کیفیت زندگی در مناطق روستایی(مطالعه موردی: دهستان استرآبادشمالی شهرستان گرگان)
رقیه تازیکی
7 13970405173612112989 اثر تجارت با چین بر رشد اقتصادی ایران
کسری احمدیان بهروز
حسین پناهی
احمد اسدزاده
8 1397040517388112990 امکان سنجي و ارائه الگوي مديريت بهينه درآمدهاي نفتي (مورد مطالعه ايران)
مصطفي سليمي‌فر
فاضله خادم
9 1397040517409112991 حکمراني در ايران، آسيب‌شناسي و ارائه راهبردها
خليل اله سردارنيا
10 13970405174124112992  بررسی تأثیر فساد اقتصادی بر روی نابرابری درآمدی(مطالعه موردی: کشورهای منتخب آسیای جنوب غربی)
وحيد شقاقي شهري
دولت وفاداري

شماره 48 سال 12 زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139704059042112953 در باب چیستی توسعه
مریم ملائی
شیوا پروائی هره دشت
کاظم رحیمی
2 1397043094815143390 جايگاه كرامت انساني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ابراهيم رحماني
سيامک مؤذني
3 1397043095147143392 فراتحلیلی بر شاخص‌ها و سنجه‌های کیفیت زندگی در ایران با تأکید بر ابعاد مفهومی آن
ايمان فدائي
مهدي حسيني دهاقاني
4 1397043095418143393 بررسي نقش فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی در توانمندسازی اقتصاد خانوار (مطالعه موردی: بخش برزک شهرستان کاشان)
یوسف قنبری
حمید برقی
5 1397043010328143395 تأثیر ارزش افزوده بخش صنعت بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران
پروانه سلاطین
سمانه محمدي
6 1397043010610143396 سنجش سطح توسعه و نابرابری‌های ناحیه‌ای در جنوب شرق ایران(نمونه موردی: شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان)
هادي حکيمي
هادي حکيمي
7 1397043010821143397 جایگاه صنعت در اقتصاد ایران از عصر صفوی تا کنون
سيروس احمدي
8 13970430101016143398 تحلیلی بر اثرات اجتماعی و فرهنگی توسعه گردشگری(مطالعه شهرستان بیرجند)
جواد یوسفی
محمد شریفی¬تهرانی
9 13970430101244143399 انفاق و جایگاه آن در توسعه و ترویج علم و دانش با تأکید بر وقف
محمد صادق علمی سولا
مهدی قائمی اصل
جواد یعقوبی
مهسا مسگرانی
10 13970430101647143401 بررسي ميزان تمايل افراد جوياي كار به انجام فعاليت‌هاي تعاوني و عوامل تأثيرگذار بر آن در شهرستان شیراز
سيد روح الله موسوي

شماره 47 سال 12 پاییز 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1397040591245112954 تبیین استراتژی برنامه درسی در راستای پرورش منابع انسانی کارآفرین
عبدالعلي کشته‌گر
عليرضا تشکريان جهرمي
2 13970430105413143402 نگاه الگوی پیشرفت اسلامی به اهداف توسعه هزاره ملل متحد
هادي دادمهر
3 13970430111138143403 کارایی بازار
علی عسکری¬نژاد امیری
4 13970430111314143404 اقتصاد سیاسی، محیط کسب و کار و سرمایه¬ خصوصی(مطالعه موردی: کشورهاي عضو گروه D8 وG7)
ابوالفضل شاه¬آبادی
سارا ساري¬گل
حمید تنهایی
5 1397043011165143405 الزامات فرهنگی اقتصاد مقاومتی
دکتر حسن بنیانیان
6 13970430111754143406 آسیب‌شناسی تأثیر توسعه فرهنگ غربي بر حریم خصوصی خانواده ايراني
فاطمه افشاری
7 13970430111919143407 تأثير ساختار سني جمعيت بر پس‌انداز و مصرف در ايران
پروین رسولی
زهرا سیاهپوش
8 13970430112124143408 ارائه مدل شبه فدرالیسم استانی بعنوان معماری جدید توسعه کشور (در راستای مبحث تفویض اختیارات ریاست جمهوری به استانداران سراسر کشور
سوده رضايي
9 13970430113729143410 بررسی تطبیقی مفهوم نیازهای اساسی در غرب و آموزه‌های اسلامی
مرتضی گودرزی
10 1397043011393143411 تئوري توسعه ابن خلدون: «آيا اين نظريه عملكرد ضعيف عصر حاضر جهان اسلام را تبيين مي‌کند؟»
محمد نديري

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 21 رکورد)