آخرین شماره


شماره 63 سال 16
پاییز 1399
دانلود فایل

1 - آسیب شناسی توسعه روستایی از دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی ( DOI : 0)
( احسان معصومی )
2 - بسترسازی برای کسب دانش ضمنی در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان؛ مطالعۀ موردی: مقایسۀ ایران و کره جنوبی ( DOI : 0)
( سید محمدباقر نجفی )
3 - اثر مخارج نظامی بر فساد در کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه و اقتصاد ایران ( DOI : 0)
( منصور سازوار )
4 - تاثیر رشد اقتصادی، بیکاری، تورم و شهرنشینی بر وقوع جرم درکشورهای اروپایی(مطالعه موردی: قتل عمد) ( DOI : 0)
( ایمان دانائی فر )
5 - تبیین عوامل موثر بر نقش کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی (مطالعه موردی:استان آذربایجان غربی، شهرستان بوکان) ( DOI : 0)
( لقمان رشیدپور )
6 - ارائه راهبردهایی برای توسعه بومگردی با تاکید بر محیط زیست در کرانه های جنوب غربی دریای خزر (مطالعه موردی: استان گیلان) ( DOI : 0)
( مهدی حسام )
7 - بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی و اجتماعی جوانان روستایی (مورد مطالعه شهرستان‌های هشترود و اسکو) ( DOI : 0)
( ولي‌اله رستمعلي‌زاده )